Småbørnsprognose

Prognosen er baseret på de faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2020 og er opdelt i vuggestue-/dagplejebørn og børnehavebørn.

Prognosen forudsiger, at der vil komme 1.908 ½-5 årige i perioden fra 2020 og frem til 2025, hvoraf vi forventer 1.020 flere børn i vuggestue- og dagplejealderen og 888 flere børn i børnehavealderen.

I Aarhus Kommune arbejder vi hele tiden på at oprette ekstra pladser for at imødekomme det stigende pladsbehov. Den forventede stigning i børnetallet fordeler sig ikke jævnt over hele Aarhus Kommune.

Børnetallet vil i nogle dele af kommunen falde, og i andre dele vil det stige, hvilket fremgår af prognosen for de enkelte områder.