Småbørnsprognose

Småørnsprognosen er baseret på de faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2021 og er opdelt i vuggestue-/dagplejebørn og børnehavebørn.

Prognosen forudsiger, at der vil komme 1.707 ½-5-årige i perioden fra 2020 og frem til 2025, hvoraf der forventes 1.039 flere børn i vuggestue- og dagplejealderen og 668 flere børn i børnehavealderen.

Aarhus Kommune arbejder løbende på at oprette ekstra dagtilbudspladser for at imødekomme det stigende pladsbehov. Den forventede stigning i børnetallet fordeler sig ikke jævnt over hele Aarhus Kommune. Børnetallet vil i nogle dele af kommunen falde, og i andre dele vil det stige, hvilket fremgår af prognosen for de enkelte områder.