Småbørnsprognose

Småørnsprognosen er baseret på de faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2022 og er opdelt i vuggestue-/dagplejebørn og børnehavebørn.

Prognosen forudsiger, at der vil komme 719 ½-5-årige i perioden fra 2022 og frem til 2026, hvoraf der forventes 708 flere børn i vuggestue- og dagplejealderen og 11 flere børn i børnehavealderen.

Aarhus Kommune arbejder løbende på at oprette ekstra dagtilbudspladser for at imødekomme det stigende pladsbehov. Den forventede stigning i børnetallet fordeler sig ikke jævnt over hele Aarhus Kommune. Børnetallet vil i nogle dele af kommunen falde, og i andre dele vil det stige, hvilket fremgår af prognosen for de enkelte områder.