Vandringsstatistikken er en del af de skolestatistikker, som Børn og Unge udarbejder én gang årligt. Statistikkerne er baseret på elevtallene pr. 5. september, som udgør de officielle skoletal for skoleårets start og resten af skoleåret.

Vandringsstatistik

Vandringsstatistikken viser eleverne fordelt på følgende parametre:

  • Indskrevet på kommuneskole i eget skoledistrikt
  • Indskrevet på andre kommuneskoler
  • Indskrevet i special- og modtagerklasser
  • Indskrevet i privatskoler
  • Indskrevet på andre undervisningsformer

Pr. 5. september 2018 er der 34.020 elever i 0.-9. klasse med bopæl i Aarhus Kommune. Herudover er der 342 elever, som går i skole i Aarhus kommune, men som bor i andre kommuner eller bor i et ukendt skoledistrikt. Af dem er:

  • 27.202 elever indskrevet i normalklasser på kommuneskoler i Aarhus Kommune
  • 858 elever er indskrevet i specialklasse på kommuneskoler i Aarhus Kommune
  • 205 elever i modtagelsesklasse på kommuneskoler i Aarhus Kommune
  • 5.056 er på privatskole i eller uden for Aarhus Kommune
  • 1.041 elever er indskrevet på andre undervisningstilbud i eller uden for Aarhus Kommune eller går i kommuneskole uden for Aarhus Kommune