Vandringsstatistikken er en del af de skolestatistikker, som Børn og Unge udarbejder én gang årligt. Statistikkerne er baseret på elevtallene pr. 5. september, som udgør de officielle skoletal for skoleårets start og resten af skoleåret.

Vandringsstatistik

Vandringsstatistikken viser eleverne fordelt på følgende parametre:

  • Indskrevet på kommuneskole i eget skoledistrikt
  • Indskrevet på andre kommuneskoler
  • Indskrevet i special- og modtagerklasser
  • Indskrevet i privatskoler
  • Indskrevet på andre undervisningsformer

Pr. 5. september 2019 er der 33.802 elever i 0.-9. klasse med bopæl i Aarhus Kommune. Herudover er der 223 elever, som går i skole i Aarhus kommune, men som bor i andre kommuner eller bor i et ukendt skoledistrikt. Af de dem er:

  • 27.010 elever indskrevet i normalklasser på kommuneskoler i Aarhus Kommune
  • 938 elever er indskrevet i specialklasse på kommuneskoler i Aarhus Kommune
  • 192 elever i modtagelsesklasse på kommuneskoler i Aarhus Kommune
  • 5.074 er på privatskole i eller uden for Aarhus Kommune
  • 811 elever er indskrevet på andre undervisningstilbud i eller uden for Aarhus Kommune eller går i kommuneskole uden for Aarhus Kommune