Aarhus Kommunes seks magistratsafdelinger har hver sin direktør. De seks direktører mødes regelmæssigt, og har et særligt ansvar i forhold til at sikre helhedsledelsen i Aarhus Kommune.

Direktørgruppens formål er at understøtte den tværgående koordinering og helhedsledelse på de områder, som går på tværs af magistratsafdelingerne.

Niels Højberg
Stadsdirektør
Borgmesterens Afdeling
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Tlf.nr. 89 40 21 10
Mail nh@aarhus.dk

Erik Kaastrup-Hansen
Direktør
Sociale Forhold og Beskæftigelse
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Tlf.nr. 89 40 35 00
Mail erka@aarhus.dk

Henrik Seiding
Direktør
Teknik og Miljø
Rådhuset, værelse 486

89 40 23 53 
seiding@aarhus.dk

Hosea Dutschke
Direktør
Sundhed og Omsorg
Rådhuset, lokale 470

sek@mso.aarhus.dk
89 40 65 01 (sekretær)

Kirsten Jørgensen
Direktør

Kultur og Borgerservice

Træffes gennem pressechef Michael Jaap

Martin Østergaard Christensen
Direktør
Børn og Unge
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Tlf.nr. 89 40 23 51
Mail moec@aarhus.dk