Aarhus Kommunes seks magistratsafdelinger har hver sin direktør. De seks direktører mødes regelmæssigt, og har et særligt ansvar i forhold til at sikre helhedsledelsen i Aarhus Kommune.

Direktørgruppens formål er at understøtte den tværgående koordinering og helhedsledelse på de områder, som går på tværs af magistratsafdelingerne.

Martin Østergaard Christensen
Stadsdirektør 
Borgmesterens Afdeling
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Tlf.nr. 89 40 21 10
Mail moec@aarhus.dk

Martin Østergaard Christensen

CV for stadsdirektør Martin Østergaard Christensen

Erik Kaastrup-Hansen
Direktør
Sociale Forhold og Beskæftigelse
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Tlf.nr. 89 40 35 00
Mail erka@aarhus.dk

Skriv sikkert til direktøren

Henrik Seiding
Direktør
Teknik og Miljø
Rådhuset, værelse 486

seiding@aarhus.dk

 

Direktør

Christian Boel

Sundhed og Omsorg
Rådhuspladsen 2

8000 Aarhus C

Kontakt:

E-post: chrboe@aarhus.dk 
Ledelsessekretariat: sek@mso.aarhus.dk, 
Telefon: 89 40 65 01 

Christian Boel

Charlotte Storm Gregersen 
Direktør

Kultur og Borgerservice
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Mail: csg@aarhus.dk

 

Direktør, Charlotte Storm Gregersen

 

 

Tanja Nyborg
Direktør
Børn og Unge
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Tlf.: 89 40 23 51
Mail: sekretariatet@mbu.aarhus.dk

Foto  af Tanja Nyborg