PPR har blandt andet ansvaret for:

  • at udvikle de pædagogiske miljøer, så flest mulige børn og unge kan indgå i fællesskabet i nærmiljøet
  • rådgivning og vejledning til forældre, dagtilbud og skoler i forhold til børn og unges udvikling og trivsel
  • at udarbejde pædagogisk psykologisk vurdering af børn og unge, som er indstillet til PPR og som har behov for en specialpædagogisk indsats. Det kan f.eks. være børn og unge med tale- sprogvanskeligheder, læsevanskeligheder eller specifikke indlæringsvanskeligheder
  • specialpædagogisk kompetenceudvikling af pædagogisk personale
  • planlægning af specialpædagogiske tilbud og udmøntning af ressourcer

Ledelse: Helle Mølgaard, Chef for PPR

Læs mere om vore indsatser og projekter på detvigør.aarhus.dk