Kernen i Fællesskaber for Alle er at bygge videre på den viden, der allerede findes ude i praksis. Kompetencerne og fagligheden til at arbejde inkluderende er til stede, de skal ”blot” i højere grad gøres tilgængelige og synlige, således at de kan deles, forstærkes og blive grobund for udvikling af ny pædagogisk praksis der, hvor det måtte skønnes hensigtsmæssigt.

Fællesskaber for Alle er funderet på ideen om ”besøg i praksis og refleksioner over og i praksis”.

Ideen med læringsbogen har været at invitere samtlige inklusionsvejledere til at bidrage til et fælles billede af, hvad inklusion og fællesskaber er eller kan være, og hvad og hvordan en inklusionsvejleder allerede indgår eller kunne indgå i skolens liv og virke.

Samtidig er læringsbogen en del af det læringsbevis, som inklusionsvejlederne modtager, som bevis på deres deltagelse og læringsforløb i kompetenceprojektet Fællesskaber for Alle - Folkeskolens Fællesskaber.

Læs læringsbogen her: