Er I bekymret for et barns motoriske udvikling? Har jeres institution/skole et barn med en fysisk funktionsnedsættelse af midlertidig eller varig karakter? Så har I mulighed for at få specialiseret vejledning fra en børnefysioterapeut.

De motoriske vanskeligheder kan f.eks. handle om et barn, der:

  • er langsomt til eller har svært ved at tilegne sig alderssvarende færdigheder
  • har balance- og eller koordinationsmæssige udfordringer
  • har nedsat kraft/udholdenhed
  • er motorisk urolig eller udtalt passiv
  • har hypermobile/bløde led
  • har et fysisk handicap

Den fysioterapeutiske vejledning vil have fokus på, hvordan I bedst støtter barnets udvikling gennem daglige aktiviteter og dermed understøtter barnets deltagelse i fællesskaber med andre børn. Vejledningen sker med afsæt i en faglig vurdering af det enkelte barns særlige behov. Hvis der er tale om sammensatte problemstillinger, vil der blive koordineret med andre faggrupper omkring barnet (f.eks. PPR).  

Kontakt børnefysioterapeuterne ved at sende en mail til sundhed.fysioterapeut@mbu.aarhus.dk. Skriv kort hvad det handler om (barnets alder, samt motoriske udfordringer – uden at oplyse barnets persondata) og oplys dit navn og telefonnummer, så kontakter vi jer snarest mulig. Fysioterapeuten vil via en telefonsamtale med jer spørge uddybende ind til barnet vanskeligheder og derigennem vurdere den videre indsats.

Såfremt vi aftaler opstart af et forløb, vil børnefysioterapeuten herefter komme på besøg hos jer, vurdere barnet motoriske udfordringer og give sparring. Forældrene er velkomne til at deltage.