Tværfaglig Enhed er et tilbud om vejledning og faglig sparring til pædagogisk personale i dagtilbud inden for relationsdannelse, sprog og motorik.

Gennem det pædagogiske personale er målet at give børnene de bedste muligheder for at udfolde sig, opnå bedst mulig trivsel og sundhed samt styrke det enkelte barns mulighed for læring og udvikling - helt fra starten. Tværfaglig Enhed understøtter ønsket om at styrke arbejdet med tidlig og forebyggende indsats for børn i 0-6 års alderen. 

Vi skræddersyr et forløb til jer, der veksler mellem besøg i praksis og sparring.

Besøg i praksis giver os et indblik i jeres hverdag og de udfordringer, I står med. Vi optager filmklip, som vi anvender i vejledningsrummet. Med en åben, nysgerrig og anerkendende tilgang reflekterer vi over, hvad der sker i jeres samspil med børnene. Undervejs i forløbet udarbejder I mål og individuelle øvebaner, hvilket bliver en rettesnor for vores samarbejde.

Afhængig af udfordringer og mål kunne vi sammen med jer se på

  • Hvordan I kan skabe forudsigelige rammer, så børnene ved, hvad der forventes af dem
  • Viden om tilknytning og kontaktens betydning for barnets udvikling og trivsel
  • Hvordan struktur og rammer kan understøtte det ønskede pædagogiske læringsmiljø.
  • Hvordan I kan styrke barnets egen følelsesmæssige selvregulering
  • Hvordan I kan stimulere følesansen gennem massage og lege med taktile berøringer
  • De fysiske rum og rammer, og hvordan I kan skabe større mulighed for fordybelse, ro og nærvær 
  • Jeres rolle – og hvordan toner, stemninger og bevægemønstre påvirker børnene positivt og negativt

Hvem er Tværfaglig Enhed

Vi er otte pædagoger og otte sundhedsplejersker, som arbejder i Tværfaglig Enhed onsdage og torsdage. For at bevare tilknytningen til faget i praksis arbejder vi de øvrige dage i dagsinstitutioner og i Sundhedsplejen. Vi har ud over den tværfaglige styrke stærke vejledningskompetencer og kvalifikationer inden for relationsdannelse, sprog og motorik. Styrken i vores arbejde med tidlig indsats er den synergi, der opstår mellem tidlig sundhedsfremme og pædagogisk praksis.

Kontakt

Er du interesseret i et samarbejde med Tværfaglig Enhed eller har du spørgsmål? Så kontakt konstitueret leder af Tværfaglig Enhed, Charlotte Bøcher på clb@aarhus.dk / 41 85 45 40. Du kan også skrive til tve@mbu.aarhus.dk.

Ved samarbejde med Tværfaglig Enhed får dagtilbuddet vikarmidler.

Tværfaglig Enhed - Folder

Henvendelsesskema