Tandpleje har blandt andet ansvaret for:

  • at udbrede sunde tandplejevaner i samskabelse med forældre og børn
  • sundhedsfremmende aktiviteter i tværfagligt samarbejde med institutioner og skoler omkring det enkelte barns trivsel og sundhed
  • voksne med særlige behov, som har svært ved at benytte det almindelige tilbud om tandpleje


Ledelse
: Overtandlæge Mette Borum

Tandplejens hjemmeside