Den strategiske udvikling af Børn og Unge tager afsæt i data og analyser af tilbuddene til børnene og de unge.

Ledelse: Chef for Strategi og Udvikling Helle Bach Lauridsen

Strategi og Udvikling består af:

Sekretariatet betjener rådmand, direktør og forvaltningschefer. Sekretariatet er placeret dels på Grøndalsvej 2, dels på rådhuset.

Sekretariatet har blandet andet ansvar for:

 • sagsbehandling og tværgående koordineringsopgaver for den strategiske ledelse
 • planlægning, forberedelse og opfølgning på rådmandens og direktørens aktiviteter.
 • betjening af Børn- og Ungeudvalget

Ledelse: Sekretariatschef Hans van Binsbergen

HR og Organisation løser opgaver indenfor følgende arbejdsområder:

 • bidrager til at sikre et attraktivt arbejdsmiljø med høj social kapital til gavn for børn og unges læring, trivsel og udvikling
 • tilbyder organisations- og ledelsesudvikling herunder ledelsessparring
 • yder support til den gode lederrekruttering
 • understøtter og sekretariatsbetjener HMU (HovedMEDUdvalget) i Børn og Unge
 • løser data og analyseopgaver – såvel kvalitative som kvantitative

Dertil er Stærkere Læringsfællesskaber og læringspartnerne - under ledelse af Rasmus Rugaard - forankret i HR og Organisation.

Ledelse: Linda Ibsen

Kommunikation varetager kommunikative opgaver for organisationen både internt og eksternt, Kommunikation har blandt andet ansvar for:

 • Ledelse- og medarbejderkommunikation herunder grafiske ydelser samt kommunikativ betjening af rådmand, direktør og forvaltningschefer
 • Rådgivning, undervisning og kompetenceudvikling af ledere i hele organisationen inden for kommunikation
 • Børn og Unge på AarhusIntra, aarhus.dk og sociale medier samt brugen af Aula 
 • Arbejdet med frivillighed og samarbejdet med frivillige i Børn og Unge
 • BU Akademi, som er Børn og Unges kursusadministration samt understøttelse af e-læring

Følg Børn og Unge på Facebook og LinkedIn – og besøg vores side med eksempler på DetViGør i praksis aarhus.dk/DetViGør

Ledelse: Kommunikationschef Henning Mols

Personale understøtter Børn og Unges ledere på det personaleadministrative område.

Personale understøtter Børn og Unges ledere på det personaleadministrative område. Personale har bl.a. ansvaret for:

 • at rådgive ledere om personaleadministrative emner og i konkrete personalesager, herunder sagsbehandle i specifikke personalejuridiske spørgsmål
 • at udvikle og implementere løsninger, der sikrer stabil og korrekt drift og som letter ledelsesopgaven for lederne lokalt
 • at sikre ledernes kendskab til regler, forretningsgange og politikker indenfor det personaleadministrative område

Ledelse: Kontorchef Birgitte Østergaard Lykke