Børn og Unge holder rådmandsmøder hver onsdag klokken 9.15-11.30. Der laves beslutningsreferat af møderne, som du kan finde nederst på siden. Du finder et udkast til referat fra mødet i bilagene til den kommende uges møde. Der kan komme ændringer i referatet i forbindelse med at det godkendes.

På rådmandsmøder deltager:

  • Rådmand Thomas Medom 
  • Direktør Martin Østergaard Christensen
  • Chef for skoler, dag- og fritidstilbud Søren Aakjær
  • Chef for Pædagogisk Afdeling Ole Kiil Jacobsen
  • Chef for HR og Kommunikation Helle Bach Lauridsen
  • Chef for Økonomi og Administration Hardy Pedersen
  • Sekretariatschef, Ledelsessekretariatet, Hans van Binsbergen
  • Chefkonsulent, Kommunikation, Henning Mols
  • Referent fra Ledelsessekretariatet


Dagsorden, bilag og referater er tilgængelige for alle (dog ikke for lukkede dagsordenpunkter). Sager til rådmandsmødet vil typisk være indstillinger til byrådet eller indstillinger af mere overordnet eller principiel karakter. 

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at drøftelserne på rådmandsmøderne kan betyde, at der skal arbejdes videre med sagen, og at sagen måske skal forelægges rådmandsmødet en gang til.
 
For spørgsmål kontakt Ledelsessekretariatet i Børn og Unge.