Børn og Unge holder rådmandsmøder hver tirsdag klokken 9.15-11.30. Der laves beslutningsreferat af møderne, som du finder et udkast til i bilagene til den kommende uges møde. Der kan komme ændringer i referatet i forbindelse med at det godkendes.

På rådmandsmøder deltager:

 • Rådmand Thomas Medom 
 • Direktør Tanja Nyborg
 • Chef for Pædagogik og Forebyggelse Ole Kiil Jacobsen
 • Chef for Strategi og Udvikling Helle Bach Lauridsen
 • Chef for Økonomi og Administration Nikolaj Harbjerg
 • Børn og Unge-chef i distrikt Øst Stefan Møller Christiansen
 • Børn og Unge-chef i distrikt Syd Susanne Holst
 • Børn og Unge-chef i distrikt Sydvest Lisbeth Schmidt Andersen
 • Børn og Unge-chef i distrikt Vest Susanne Hammer-Jakobsen
 • Børn og Unge-chef i distrikt Nord Karina Møller
 • Sekretariatschef Hans van Binsbergen
 • Pressekonsulent Rasmus Ellermann-Aarslev
 • Chefkonsulent Mia Brix Jensen (referent)

Dagsorden, bilag og referater er tilgængelige for alle (dog ikke for lukkede dagsordenpunkter). Sager til rådmandsmødet vil typisk være indstillinger til byrådet eller indstillinger af mere overordnet eller principiel karakter. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at drøftelserne på rådmandsmøderne kan betyde, at der skal arbejdes videre med sagen, og at sagen måske skal forelægges rådmandsmødet en gang til.
 
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Sekretariatet i Børn og Unge.