Skoler

Aarhus Kommune har 45 skoler og 2 specialskoler. Langt de fleste af skolerne tilbyder undervisning fra 0. til 9. klasse. 10. klasse er valgfri. Undervisningen foregår på en af tre skoler med 10. klasse.

Stort set alle folkeskoler har en SFO - SkoleFritidsOrdning. SFO'en er et tilbud til børn i 0.-4. klasse, hvor dit barn kan lege og være sammen med sine skolekammerater efter skoletid.

Læs mere om skole, SFO og klub

Dagtilbud

Daginstitutionerne for 0-6 årige børn er lagt sammen til dagtilbud. Vi kalder daginstitutionerne for afdelinger, og i hvert dagtilbud findes der forskellige typer afdelinger:

  • vuggestueafdeling
  • dagplejeafdeling
  • børnehaveafdeling
  • 0 - 6 års institution 

I alt er der 322 afdelinger fordelt på 65 dagtilbud i Aarhus Kommune. 38 er kommunale og 27 er selvejende dagtilbud.

Se alle vores pasningstilbud

Fritidstilbud

Børn og Unge har mange spændende fritids- og ungdomsskoletilbud for børn og unge

  • 20 fritidscentre opdelt i fritidsklubber og ungdomsklubber. Fritidsklubberne er for 4.-6. klasse og ungdomsklubberne for 7. klasse til 18 år.
  • Ungdomsskolens mange tilbud (for 7.klasse til 18 år)
  • 14 pædagogisk ledede legepladser - alle knyttet til klubtilbuddene.

Besøg UngiAarhus

Distrikter i Børn og Unge

Skoler, dagtilbud, fritids- og ungdomsklubber i Aarhus er inddelt i 5 geografiske områder.

Se områderne på et kort (PDF)

Dagtilbud
Ellevang Dagtilbud
Hjortshøj Dagtilbud
Hårup-Elev Dagtilbud
Skejby-Vorrevang Dagtilbud
Skæring-Sølyst Dagtilbud
Skødstrup Dagtilbud
Lisbjerg-Trige-Spørring Dagtilbud
Lystrup-Elsted Dagtilbud

Skoler
Bakkegårdsskolen
Ellevangskolen
Elsted Skole
Hårup-Elev Skoler
Lisbjergskolen
Lystrup Skole
Skæring Skole
Skødstrup Skole
Sølystskolen
Virupskolen 
Vorrevangskolen

Fritidscentre
Ellevang-Vorrevang
Fritids-og Ungdomsklub Ellevang
Klubben Nydam (Vorrevang)

Elsted-Lystrup-Hjortshøj

Fritids-og Ungdomsklub Elsted
Fritids-og Ungdomsklub Lystrup
Klub Hjortshøj
Legepladsen Søndergård

Hårup-Lisbjerg-Trige-Elev

Klubben Hårup
Klubben Lisbjerg
Klubben Trige-Spørring

Skæring-Sølyst-Skødstrup
Klubben Skæring
Klubben Skødstrup
Klubben Sølyst
Legepladsen Lykkegården

Ungdomsskolen
Ungdomsskolen Nord

Specialtilbud
Netværksskolen

Selvejende dagtilbud
Kernehuset
Lindegården
Løgtengården

Dagtilbud
Brabrand Dagtilbud
Gl. Åby Dagtilbud
Sabro Dagtilbud
Skjoldhøj Dagtilbud
Sødal-Gl. Brabrand Dagtilbud
Tilst Dagtilbud
Tovshøj Dagtilbud
Åbyhøj Dagtilbud

Skoler
Ellehøjskolen
Engdalskolen
Gammelgaardsskolen
Sabro-Korsvejskolen
Skjoldhøjskolen
Sødalskolen
Tilst Skole
Åby Skole

Fritidscentre
Sabro-Skjoldhøj-Tilst
Klubben Sabro
Ungemiljø Hytten Sabro
Klubberne Skjoldhøj
Tilst Fritidsklub
Tilst Ungemiljø

Sødal-Engdal
KLUB3 / Ungemiljø Sødal
Huset Engdalsvej

Toveshøj-Gellerup
KIG - Klubberne i Gellerup
Klubberne i Toveshøj
Legepladsen i Gellerup
Legepladsen i Toveshøj

Åby-Åbyhøj
Fritidsklubben Åby
Fritidsklubben Åbyhøj
Ungemiljø 12'rn (Åbyhøj, Åby)

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen Vest

Selvejende dagtilbud
Hans Brogesparken
Skovgårdsparken
Vuggestuen Skjoldhøj

Dagtilbud
Frederiksbjerg Dagtilbud
Harlev Dagtilbud
Langenæs Dagtilbud
Stavtrup Dagtilbud
Søndervang Dagtilbud
Vestergård Dagtilbud
Viby-Rosenvang Dagtilbud

Skoler
Frederiksbjerg Skole
Højvangsskolen
Læssøesgades Skole
Næshøjskolen
Rosenvangskolen
Søndervangskolen
Vestergårdsskolen
Viby Skole

Fritidscentre
Frederiksbjerg-Læssøegade
Frederiksbjergklubben
Klubben Læssøesgade
Skansen Hus og Have

Harlev-Stavtrup
Harlev Midtpunkt
Klubben Stavtrup
Ungemiljø Stauern

Vestergaard-Søndervang
Klubben AKVA (Vestergård)
Klubben Søndervang

Viby-Rosenvang
Klubben Rosenvang
Klubben Underground (Viby)
Legepladsen Vidtskue

Ungdomsskolen
Ungdomsskolen Sydvest

Specialtilbud
Langagerskolen

Selvejende dagtilbud
Bjørnbakshus
Børnely
Egmontgården
Langenæsen
Sct. Anna

Dagtilbud
Beder-Malling Dagtilbud
Dagtilbuddet Skovbrynet
Holme-Rundhøj Dagtilbud
Kolt-Hasselager Dagtilbud
Skåde-Højbjerg Dagtilbud
Solbjerg-Mårslet Dagtilbud
Tranbjerg Dagtilbud

Skoler
Bavnehøj Skole
Beder Skole
Holme Skole
Kragelundskolen
Malling Skole
Mårslet Skole
Rundhøjskolen
Solbjergskolen
Skåde Skole
Tranbjergskolen

Fritidscentre
Holme-Rundhøj
Klubben Holme Vestergård
Klubben Holme Søndergård (specialklub)
Klubben Rundhøj
Legepladsen Rundhøj

Skåde-Kragelund-Mårslet
Klub K (Kragelund og Skåde)
Skåde Fritids- og Ungdomsklub
Lyseng Fritidsklub (Kragelund)
Klub 4 (Kragelund)
Juniorklubben Mårslet
Klub M (Mårslet)

Solbjerg-Beder-Malling
Klubben Solbjerg
Klubben Beder
Klubben Malling
Legepladsen Svendgaard

Tranbjerg-Kolt/Hasselager
Klubben Tranbjerg
Klubben Kolt
Naturcenter Tranbjerg

Ungdomsskolen
Ungdomsskolen Syd

Selvejende dagtilbud
Stenhøjgård
Frederiksgården
Børnehaven Mosegård
Skovslottet
Valnødden
Børnegården Rundhøj

Dagtilbud
Christiansbjerg Dagtilbud
Hasle Dagtilbud
Midtbyens Dagtilbud
Møllevang Dagtilbud
Risskov Dagtilbud
Skovvang Dagtilbud
Strand Dagtilbud
Trøjborg Dagtilbud
Aarhus Ø Dagtilbud

Skoler
Hasle Skole
Katrinebjergskolen
Møllevangskolen
Risskov Skole
Samsøgades Skole
Skovvangskolen
Strandskolen

Fritidscentre
Hasle-Ellekær
Fritidshuset Ellekær
Klub2teket (Hasle)
Legepladsen Kappelvænget

Møllevang-Samsøgade
Klubberne Peter Fabers Vej
Klubben Musvågevej (Frydenlund)
Midtbyklubben (Samsøgade)
Børnenes og Beboernes jord

Strand-Risskov
Klub Strand
Klubben Risskov

Skovvang-Katrinebjerg
Klubben A45 (Skovvang)
Klubben Bodøgården (Katrinebjerg)

Ungdomsskolen
Ungdomsskolen Øst

Specialtilbud
Stensagerskolen

Selvejende dagtilbud
Arve Prinsesse Carolines Børneasyl
Chr. Sogns Menighedsbørnehave
Dr. Alexandrine
Ellengården
FADL
Frk. Ellen Gade
Johannes Sogn
Lauge Koch
Riisvangen
Skovtrolden
SVÅ
Tunfisken
Vuggestuen Katrinebjerg