Vision for Fælles Service

”Vi skaber fremtidens Aarhus sammen med kollegaer og omgivelser. Vi gør hinanden gode”

Det betyder at:

 • Vi er visionære og modige i designet af fremtidens løsninger.
 • Vi tager ansvar for en moderne og stabil drift med fokus på effektivitet og fremragende serviceoplevelser.
 • Vi insisterer på at finde de bedste løsninger gennem samskabelse.

Vi sætter retning med serviceløfter

I Fælles Service har vi seks serviceløfter, som konkretiserer hvordan vi vil realisere vores vision og som er retningsgivende for, hvordan vi leverer god service:

Oversigt over serviceløfter for Fælles Service

Læs mere om de enkelte afdelinger i Fælles Service

 

I Brugerservice leverer vi fremragende it-support og brugeradministration - og får tingene til at virke for vores kolleger, så de kan koncentrere sig om at være der for borgerne i Aarhus.

Læs meget mere om vores arbejde og hvem vi er, her:

Ansvarsområder

 • Support af alle It-brugere i Aarhus Kommune
 • Brugeradministration
 • Sammenhængende serviceprocesser, kunderelationer og kommunikation
 • Drift og udvikling af servicemanagement-platformen ”ServiceNow”


Kontakt

Brugerservice
Borgmesterens Afdeling
Bautavej 6
8210 Aarhus V

E-mail: brugerservice@aarhus.dk

 

I It og Digitalisering skaber vi fremtidssikrede it-løsninger og stabil drift for både medarbejdere og indbyggere i Aarhus Kommune.

Læs meget mere om vores arbejde, og hvem vi er, her:

Ansvarsområder

 • Digitaliseringsstrategi og koordinering af digitaliseringsindsatsen på tværs af Aarhus Kommune
 • Interessevaretagelse i forhold til fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringstiltag
 • Tværgående it-arkitektur og den fælleskommunale rammearkitektur
 • Systemer og løsninger, der fremmer vidensdeling og produktivitet (virtuelt samarbejde, mødeløsning, journaliseringssystem, ressourcebooking)
 • Aarhus Kommunes fælles data
 • RPA-teknologi og automatisering
 • Cyber- og informationssikkerhed
 • Strategi for "Smart Aarhus"
 • Sikker og stabil drift af computere, telefoner, servere, print, netværk mv.
 • Løbende udvikling af Løbende udvikling af it-infrastruktur og cloudmiljø
 • Outsourcing og kontraktstyring af fælles it-drift


Kontakt

It og Digitalisering
Borgmesterens Afdeling
Bautavej 6
8210 Aarhus V

E-mail: faellesservice@ba.aarhus.dk

Ansvarsområder

 • Koordineret udbudsplanlægning på tværs i kommunen og overfor indkøbsfællesskaber
  • Udbudsforretninger for magistratsafdelingerne
  • Rådgivning om decentrale udbudsforretninger
  • Høringer i forbindelse med udbudsforretninger
 • Drift af Aarhus Kommunes indkøbscenter
  • Contract Management (kontraktstyring af rammeaftaler)
  • Service og rådgivning af kommunens institutioner og afdelinger samt virksomheder
  • NemHotline
 • Systematisk opfølgning på indkøb og aftaleoverholdelse
  • Ledelsesinformation
  • Effektiv brug af data
 • Drift af serviceaftaler
  • Kørsel
  • Grønne Områder
  • Rengøring


Kontakt

Indkøb & Udbud
Borgmesterens Afdeling
Rådhuset
8000 Aarhus C

NemHotline:
Telefon: 89 40 60 00
E-mail: bedreindkoeb@ba.aarhus.dk

Ansvarsområder

 • Økonomi- og ressourcestyring
 • Regnskaber, revision og moms
 • Finans- og likviditetsstyring
 • Økonomi og finansiering ved større projekter – fx de bynære havnearealer, Letbanen, Gellerup og Marselistunnelen
 • Ledelsesinformation
 • Dataudvikling og datakvalitet
 • Kontraktansvar og contract manager for den digitale understøttelse af Økonomi, Debitor, Rekruttering, HR og Personale
 • Økonomiske analyser
 • Forretningsgangsbeskrivelser indenfor økonomi og finans

 

Kontakt

Økonomistyring og Finans
Borgmesterens Afdeling
Rådhuset
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00

E-mail: finans@ba.aarhus.dk

Ansvarsområder

Personale og Organisation hjælper borgmesteren, Byrådet og Magistraten med at realisere den fælles vision om at udvikle Aarhus som by og Aarhus Kommune som organisation.

Opgaverne løses i et tværgående samarbejde med de øvrige magistratsafdelinger herunder de lokale HR- og personalefunktioner.

Personale og organisation består af tre sektioner:

 • Drift
 • HR og Organisation
 • Udvikling og Intern HR

Drift

 • Lønservice​
 • Forsikringsservice
 • Arbejdsskader
 • BA Intern Service​
 • Sekretariatsbetjening af Feriefonden

HR og Organisation

 • Strategiske HR- og arbejdsmiljøindsatser​
 • Den klimavenlige arbejdsplads​
 • Fastholdelse og rekruttering​
 • Tryg i Aarhus​
 • Handicaprådet og Handicappolitikken​
 • Digital kultur og kompetence​
 • Administration og sekretariatsbetjening af udvalg, styregrupper, arbejdsgrupper, råd og nævn i Aarhus Kommune.

Udvikling og intern HR

 • Implementeringsopgaver​
 • Systemejerskaber​
 • Leverandørstyring og kontrakter​
 • Sekretariat: styregrupper mv.​
 • Risikostyring​
 • Personaledata og ledelsesinformation​
 • HR-indsatser for Borgmesterens Afdeling