Vision for Fælles Service

”Vi skaber fremtidens Aarhus sammen med kollegaer og omgivelser. Vi gør hinanden gode”

Det betyder at:

 • Vi er visionære og modige i designet af fremtidens løsninger.
 • Vi tager ansvar for en moderne og stabil drift med fokus på effektivitet og fremragende serviceoplevelser.
 • Vi insisterer på at finde de bedste løsninger gennem samskabelse.


Læs mere om de enkelte afdelinger i Fælles Service.

 

Ansvarsområder

 • Support af alle IT-brugere i Aarhus Kommune
 • Brugeradministration
 • Sammenhængende serviceprocesser, kunderelationer og kommunikation
 • Drift og udvikling af servicemanagement-platformen ”ServiceNow”

 

Kontakt:

Brugerservice
Rådhuset
8000 Aarhus C.

E-mail: brugerservice@aarhus.dk

 

Ansvarsområder

 • Digitaliseringsstrategi og tværgående koordinering
 • Interessevaretagelse i forhold til fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringstiltag
 • Systemer og løsninger, der fremmer vidensdeling og produktivitet (virtuelt samarbejde, mødeløsning, journaliseringssystem, ressourcebooking)
 • Aarhus Kommunes fælles data
 • Robotteknologi
 • It-sikkerhed

 

Aktuelle fokusområder

 • Porteføljestyring af projekter til realisering af Digitaliseringsstrategien
 • Arkivering og udfasning af Lotus Notes Databaser
 • Ibrugtagning af KOMBIT støttesystemer
 • Lokal rammearkitektur komponent LoRa til digitalt vedligehold af linjeorganisation
 • Etablering af Robotteknologi samarbejde i kommunen
 • Klargøring til EU persondataforordning GDPR

 

Kontakt:

Digitalisering
Borgmesterens Afdeling
Rådhuset
8000 Aarhus C.

Telefon: 89 40 20 00

E-mail: faellesservice@ba.aarhus.dk

Ansvarsområder

 • Sikker og stabil drift af pc’ere, telefoner, servere, print, netværk mv.
 • Løbende udvikling af it-infrastruktur
 • Outsourcing og kontraktstyring af fælles it-drift

 

Kontakt:

Fælles Service
Rådhuset
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00

E-mail: faellesservice@ba.aarhus.dk

Ansvarsområder

 • Koordineret udbudsplanlægning på tværs i kommunen og overfor indkøbsfællesskaber
  • Udbudsforretninger for magistratsafdelingerne
  • Rådgivning om decentrale udbudsforretninger
  • Høringer i forbindelse med udbudsforretninger
 • Drift af Aarhus Kommunes indkøbscenter
  • Contract Management (kontraktstyring af rammeaftaler)
  • Service og rådgivning af kommunens institutioner og afdelinger samt virksomheder
  • NemHotline
 • Systematisk opfølgning på indkøb og aftaleoverholdelse
  • Ledelsesinformation
  • Effektivt brug af data
 • Drift af serviceaftaler
  • Kørsel
  • Grønne Områder
  • Rengøring

Fokusområder

 • Omstilling til bæredygtigt og ansvarligt indkøb og forbrug
  • Fokus på miljø, klima og ressourcer, fx:
   • Bæredygtige måltider
   • Grøn transportplan
   • Aarhus Kommunes plaststrategi
   • Cirkulære møbler
   • Genbrugsportal
  • Fokus på social ansvarlighed og beskæftigelsesinitiativer ift. Kommunens leverandører
  • Fokus på innovative løsninger
 • Medinddragelse af samarbejdspartnere og løbende information
  • Leverandører og erhvervsliv
  • Indkøbere og slutbrugere

Kontakt:

Indkøb & Udbud
NemHotline
Borgmesterens Afdeling
Rådhuset
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 60 00
E-mail: bedreindkoeb@ba.aarhus.dk

Ansvarsområder:

 • Lønadministration (Lønservice)
 • Arbejdsskade- og forsikringsservice
 • Personalegoder
 • Systemejerskaber på lønområdet
 • Tværgående udviklingsprojekter inden for løn- og personale
 • Risikostyring af bygninger og køretøjer
 • Feriefonden - udlejning og vedligehold af ferieboliger forbeholdt Aarhus Kommunes medarbejdere.

 

Kontakt:

Løn og Personale
Borgmesterens Afdeling
Bautavej 1
8210 Aarhus v.

Ansvarsområder

 • Økonomi- og ressourcestyring
 • Regnskaber, revision og moms
 • Finans- og likviditetsstyring
 • Økonomi og finansiering ved større projekter – fx de bynære havnearealer, Letbanen, Gellerup og Marselistunnelen
 • Ledelsesinformation
 • Dataudvikling og datakvalitet
 • Digital understøttelse af Økonomi, Rekruttering, HR og Personale
 • Økonomiske analyser
 • Forretningsgangsbeskrivelser indenfor økonomi og finans

 

Kontakt

Økonomistyring og Finans
Borgmesterens Afdeling
Rådhuset
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00

E-mail: finans@ba.aarhus.dk