PPR behandler personoplysninger om dit barn og dig for at kunne give dit barn mulighed for at deltage i op til to samtaler med en psykolog fra PPR.

Reglerne for behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, litra a og litra c samt artikel 9, stk. 2, litra g.

Samtalerne foregår på børnenes/de unges eget initiativ og kan f.eks. omhandle emner som tristhed, kammeratskaber, trivsel, mobning, skilsmisse. Det er barnet/den unge som bestemmer, hvad de har brug for at tale om.

PPR kan i den forbindelse behandle følgende kategorier af personoplysninger om dit barn og dig alt efter samtalens indhold:

  • Almindelige personoplysninger, som bl.a. kan være navn, adresse, kontaktinformationer, sprog, familiære forhold, forældremyndighed, oplysninger om dit barns udfordringer, kompetencer og trivsel fagligt, socialt og i hjemmet
  • Følsomme personoplysninger, som bl.a. kan være helbredsoplysninger, herunder dit barns eventuelle diagnoser
  • Fortrolige oplysninger, som bl.a. kan være CPR-nummer og barnets eventuelle lovovertrædelser, som måtte være relevante i forbindelse med indsatser for dit barn

Der kan ske udveksling af personoplysninger mellem den PPR-psykolog og den sundhedsplejerske som er tilknyttet samtaletilbuddet på skolen.

Personoplysningerne om dit barn og dig stammer fra ovenstående samtykke samt fra samtalerne mellem dit barn og den psykolog, der deltager i samtalerne.

Dit barns og dine personoplysninger opbevares sikkert i PPRs journaliseringssystem. De oplysninger, som Aarhus kommune indsamler og behandler er omfattet af PPR-psykologernes journaliseringspligt.

PPR sletter personoplysningerne i dit barns CPR-bårne sag, når oplysningerne afleveres til Statens Arkiv. PPR afleverer oplysninger til Statens Arkiv hvert 5. år. Oplysningerne slettes dog først, når dit barn eller du ikke har været i kontakt med PPR i 5 år. 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dit barn og dig.

Det samtykke du har givet til behandlingen kan til enhver tid trækkes tilbage, dog uden at det ændrer på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget.

Du har også ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, som vi har om dit barn og dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dit barns og dine personoplysninger. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dit barn og dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte PPR på sikker mail her.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk