Vi behandler dit barns og dine personoplysninger for at kunne give dit barn mulighed for at deltage i op til to samtaler med en sundhedsplejerske.

Reglerne for behandling af personoplysninger følger af Sundhedslovens §121, stk. 1, samt bekendtgørelse om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske.

Samtalerne foregår på børnenes/de unges eget initiativ og kan f.eks. omhandle emner som tristhed, kammeratskaber, trivsel, mobning, skilsmisse. Det er barnet/den unge som bestemmer, hvad de har brug for at tale om. Sundhedsplejen kan i den forbindelse behandle følgende kategorier af personoplysninger om dit barn og dig alt efter samtalens indhold: • Almindelige personoplysninger, som bl.a. kan være navn, adresse, kontaktinformationer, sprog, familiære forhold, forældremyndighed, oplysninger om dit barns udfordringer, kompetencer og trivsel fagligt, socialt og i hjemmet • Følsomme personoplysninger, som bl.a. kan være helbredsoplysninger, herunder dit barns eventuelle diagnoser • Fortrolige oplysninger, som bl.a. kan være CPR-nummer og barnets eventuelle lovovertrædel-ser, som måtte være relevante i forbindelse med indsatser for dit barn

Der kan ske udveksling af personoplysninger mellem den PPR-psykolog og den sundhedsplejerske som er tilknyttet samtaletilbuddet på skolen.

Personoplysningerne om dit barn og dig stammer fra ovenstående samtykke samt fra samtalerne mellem dit barn og den sundhedsplejerske, der deltager i samtalerne.

Vi opbevarer dit barns og dine personoplysninger i Sundhedsplejens journaliseringssystem 10 år efter sundhedsplejens seneste optegnelse i dit barns journal. De oplysninger, som Aarhus kommune indsamler og behandler til brug for sundhedsplejens arbejde er omfattet af sundhedsplejens journaliseringspligt.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dit barn og dig.

Det samtykke du har givet til behandlingen kan til enhver tid trækkes tilbage, dog uden at det ændrer på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget.

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dit barn og dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dit barn og dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Sundhedsplejen på sikker mail her.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk