Vi behandler dit barns og dine personoplysninger til følgende formål:

  • For at understøtte Børn og Unges opgaveløsning herunder i forhold til kommunikationsopgaver med relevant video-, billed-, og/eller lydmateriale af børn og unge.
  • Formålet er yderligere specificeret i den aftale, som du og/eller dit barn har indgået med Børn og Unge.

Reglerne for vores behandling af dit barns og dine personoplysninger følger af nedenstående lovgivning:

  • Behandling af almindelige personoplysninger på baggrund af en aftale sker efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Behandling af cpr-nummer sker efter databeskyttelseslovens § 11.

Børn og Unge behandler følgende kategorier af personoplysninger om dit barn og dig:

  • Almindelige personoplysninger, som bl.a. kan være navn, kontaktinformationer, forældremyndighed.
  • Fortrolige oplysninger som CPR-nummer til brug for identifikation.
  • Video-, billed- og lydmateriale hvor børn og unge optræder i. Der er tale om optagelser, som ikke udstiller, krænker eller udnytter barnet.

Børn og Unge videregiver eller overlader dit barns og dine personoplysninger til følgende modtagere:

Børn og Unges databehandlere, der opbevarer personoplysninger sikkert på vegne af Børn og Unge på baggrund af en lovpligtig databehandleraftale.

Børn og Unges behandling af personoplysningerne sker i enkelte tilfælde hos databehandlere uden for EU og EØS. De lovmæssige grundlag for overførsler til disse databehandlere er at der er indgået en EU standardkontrakt med databehandleren. Du kan bede om en kopi af overførselsgrundlaget ved henvendelse til post@mbu.aarhus.dk.

Det er dit barn og dig som forælder, der giver Børn og Unge personoplysningerne. Billed-, video- og/eller lydoptagelser optages af Børn og Unges personale. Der er tale om optagelser, som ikke udstiller, krænker eller udnytter barnet.

Vi opbevarer aftalen med dit barns og dine personoplysninger i Børn og Unges sagsbehandlingssystem i overensstemmelse med den aftale, som der er indgået mellem dit barn og/eller dig og Børn og Unge.

Børn og Unge er pålagt at opbevare aftalen, indtil overlevering til arkiv efter arkivlovens regler. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger i forbindelse med aftaler om brug af billed-, video- og/eller lydoptagelser. Det afhænger af, hvornår vi konkret afleverer personoplysningerne til arkivmyndighederne.

Billed-, video- og/eller lydoptagelser opbevares sikkert på Aarhus Kommunes server på et adgangsbegrænset drev, som er adgangsbegrænset til relevante medarbejdere.

Billed-, video- og/eller lydoptagelser opbevares indtil det aftalte tidspunkt i aftalen.

Såfremt optagelsen indgår i allerede trykt materiale, vil dette jf. aftalen fortsat kunne anvendes i overensstemmelse med formålet efter det i aftalen fastsatte tidspunkt.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dit barn og dig. 

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Børn og Unge på post@mbu.aarhus.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du har spørgsmål – sådan kontakter du Børn og Unge

Hvis du har spørgsmål til Børn og Unges behandling af dine personoplysninger kan du kontakte Børn og Unge på sikker mail her.