Vi behandler dit barns og dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at kunne levere målrettet, passende og rettidig indsats til dit barns fysiske funktionsnedsættelse, motoriske vanskeligheder, og dermed støtte dit barns motoriske og adfærdsmæssige udvikling.
 • At støtte op om udarbejdelse af statistikker og videnskabelige undersøgelser til understøttelse af arbejdet med: aktindsigter, byrådsforespørgsler, budgetmodeller og økonomianalyser, udvikling af kommunes tilbud, ressourceplanlægninger, evaluering og forbedring af vores indsatsstrategier, og til bidrag ind i vores myndighedsopgaver og faktiske forvaltningsvirksomhed. Der offentliggøres ikke resultater, hvor det enkelte barn kan identificeres, og kun yderst få medarbejdere har adgang til oplysningerne ved udarbejdelsen af statistikkerne.

Reglerne for vores behandling af dit barns og dine personoplysninger følger af nedenstående lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger til disse:

 • Serviceloven, primært §§32, 86 og 11.7
 • Sundhedsloven, primært §§ 120 og 140
 • Folkeskoleloven
 • Dagtilbudsloven
 • Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1. litra e) og artikel 9 stk. 2 litra b), samt
 • Databeskyttelsesloven §11.

Børn og Unge behandler følgende kategorier af personoplysninger om dit barn og dig:

 • Almindelige samt fortrolige personoplysninger; CPR-nummer, navn, adresser, skole/dagtilbudstilknytning, henvisningstype, henvisningsparagraf, indsatspakke (forskellige forløb), og oplysninger om tidligere forløb, f.eks. notater fra tidligere eller nuværende forløb hos andre behandlere, samt registrering af de samtykker der gives til sundhedsfaglige behandlinger.

Følsømme personoplysninger; diagnose, om der er tale om vederlagsfri fysioterapi (ja/nej), og notater fra behandlingsforløb, samt eventuelt video/foto af barnet i relevans til behandlingerne.

Børn og Unge videregiver eller overlader dit barns og dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Børn og Unges databehandlere, der opbevarer personoplysninger i sikre systemer på vegne af Børn og Unge på baggrund af en lovpligtig databehandleraftale. Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører.
 • Andre selvstændigt dataansvarlige myndigheder
 • Selvstændigt dataansvarlige forskere der udfører samfundsmæssig interessant forskning og statistik.

Hvis Børn og Unge efter en konkret vurdering videregiver oplysninger til en anden selvstændig dataansvarlig, har denne ansvaret for, at du får besked om, at der er indsamlet personoplysninger ved Børn og Unge. En sådan videregivelse vil kun finde sted i overensstemmelse med lovgivningen, og vil altid kun omfatte nødvendige relevante data. For videregivelser til forskere gælder altid at en eventuel offentliggørelse af undersøgelsens resultat ikke må ske på en sådan måde, at det er muligt at identificere enkeltpersoner.

Vi får hovedparten af ovenstående nødvendige personoplysninger IKH (Institut for Kommunikation og Handicap), andre behandlere og internt i Aarhus Kommune fra magistratsafdelingerne ”Sociale forhold og Beskæftigelse” og ”Sundhed og Omsorg”. Derudover er det overvejende dit barn og dig som forælder, der giver Børn og Unge personoplysninger gennem behandlingsforløb og dialoger.

Vi opbevarer dit barns og dine personoplysninger i Børn og Unges sagsbehandlingssystem samt elektroniske børnejournalsystem.

Børn og Unge opbevarer dit barns og dine personoplysninger så længe det er nødvendigt og sagligt for at opfylde de faglige formål, der er angivet under første afsnit. Derudover er Børn og Unge pålagt at opbevare personoplysningerne, indtil overlevering til arkiv efter arkivlovens regler. Det afhænger af, hvornår vi konkret afleverer personoplysningerne til arkivmyndighederne.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dit barn og dig. 

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Børn og Unge på sikker mail her.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du har spørgsmål – sådan kontakter du Børn og Unge

Hvis du har spørgsmål til Børn og Unges behandling af dine personoplysninger kan du kontakte Børn og Unge på sikker mail her.