Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • At kunne indkalde til aktiviteter tilpasset din målgruppe i forældrepanelet (spørgeskemaer, fokusgrupper, interviews, brugertests af nye sider på aarhus.dk)

Reglerne for vores behandling af dine personoplysninger følger af nedenstående lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger til disse:

  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra e, samfundsmæssig interesse.

Børn og Unge behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger i form af navn, mailadresse, alder og køn for dit barn/dine børn.

Det er dig, der giver Børn og Unge personoplysningerne.

Vi opbevarer dine personoplysninger i Børn og Unges sikre filsystem med adgangsbegrænsning til relevante medarbejdere, og oplysningerne slettes 5 år efter din seneste tilmelding, dog senest et år efter dit barn er fyldt 16.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dit barn og dig. 

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Børn og Unge på post@mbu.aarhus.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du har spørgsmål – sådan kontakter du Børn og Unge

Hvis du har spørgsmål til Børn og Unges behandling af dine personoplysninger kan du kontakte Børn og Unge på sikker mail her.