Vi behandler dit barns personoplysninger til følgende formål:

  • I forbindelse med deltagelse i den kommunale sundhedsmåling behandler vi dit barns personoplysninger. Sundhedsmålingen er et vigtigt redskab for skolernes arbejde med sundhed og trivsel blandt børn og unge i skolerne. I januar-marts måned gennemfører folkeskolerne i Aarhus Kommune en årlig sundhedsmåling, der omhandler eleverne sundhed trivsel både i og uden for skolen.
  • At støtte op om udarbejdelse af statistikker og videnskabelige undersøgelser til understøttelse af arbejdet med: aktindsigter, byrådsforespørgsler, budgetmodeller og økonomianalyser, udvikling af kommunes tilbud, ressourceplanlægninger, evaluering og forbedring af vores indsatsstrategier, og til bidrag ind i vores myndighedsopgaver og faktiske forvaltningsvirksomhed. Der offentliggøres ikke resultater, hvor det enkelte barn kan identificeres, og kun yderst få medarbejdere har adgang til oplysningerne ved udarbejdelsen af statistikkerne. 

Reglerne for vores behandling af dit barns og dine personoplysninger følger af nedenstående lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger til disse.

  • Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.e, og databeskyttelseslovens §10 og §11. Det er frivilligt at svare på spørgsmålene og det har ingen konsekvenser, hvis man ikke svarer.

Børn og Unge behandler følgende kategorier af personoplysninger om dit barn:

  • Vi har identifikationsoplysninger om jeres barns UNI-login, navn, køn, klassetrin, klasseniveau og skoletilhørsforhold, for at sikre, at eleverne får det korrekte spørgeskema, samt for at kunne lave resultatrapporter på skole-, klassetrin- og klasseniveau.
  • Spørgeskemaet består af 17 sundheds- og trivselsrelaterede spørgsmål til elever på mellemtrin og 24 spørgsmål til elever i udskolingen, inden for emnerne: livstilfredshed, bevægelse, madvaner, søvn, rygning, brug af hash og andre rusmidler, alkoholforbrug og seksuel sundhed. Det er frivilligt at svare på spørgsmålene, og det har ingen konsekvenser, hvis man ikke svarer. Det er muligt at vælge svarkategorien ”Jeg ønsker ikke at svare” til alle spørgsmålene.

Børn og Unge videregiver eller overlader dit barns personoplysninger til følgende modtagere:

  • Børn og Unges databehandlere, der opbevarer personoplysninger i sikre systemer på vegne af Børn og Unge på baggrund af en lovpligtig databehandleraftale. Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører.
  • Udover at målingen er et vigtigt redskab for skolernes arbejde med sundhed og trivsel, anvendes oplysningerne også i Aarhus Kommunes videnskabelige og statistiske undersøgelser. Enhver offentliggørelse af resultat fra sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret.
  • Selvstændigt dataansvarlige forskere der udfører samfundsmæssig interessant forskning og statistik.

Hvis Børn og Unge efter en konkret vurdering videregiver oplysninger til en anden selvstændig dataansvarlig, har denne ansvaret for, at du får besked om, at der er indsamlet personoplysninger ved Børn og Unge. En sådan videregivelse vil kun finde sted i overensstemmelse med lovgivningen, og vil altid kun omfatte nødvendige relevante data. For videregivelser til forskere gælder altid at en eventuel offentliggørelse af undersøgelsens resultat ikke må ske på en sådan måde, at det er muligt at identificere enkeltpersoner.

• Det er dit barn, der giver Børn og Unge personoplysninger via spørgeskemaet. Barnets stamdata kommer fra kommunens elevadministration system.

  • Vi opbevarer dit barns personoplysninger samt spørgeskemabesvarelser i 10 år, efter jeres barn er gået ud af skolen.

Du har normalt efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder så som indsigt, indsigelse og berigtigelse. Da denne behandling er en statistisk behandling hjemlet i databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.e bortfalder disse rettigheder jf. Databeskyttelseslovens §22, stk. 5 om begrænsninger i rettigheder ved videnskabelige og statistiske behandlinger.

Du kan læse mere om rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Husk dog at det er frivilligt at deltage, og I har som forældre mulighed for at vælge, at jeres barn ikke skal deltage i sundhedsmålingen. Når skolen forbereder gennemførelsen af sundhedsmålingen, giver de jer som forældre mulighed for at framelde jeres barns deltagelse i målingen. Såfremt jeres barn gerne må deltage, skal I ikke foretage jer noget.

Hvis du har spørgsmål – sådan kontakter du Børn og Unge

  • Hvis du har spørgsmål til Børn og Unges behandling af dine personoplysninger kan du kontakte Aarhus kommune, Børn og Unge, Sundhed på sikker mail her eller på telefon 2337 9149.