Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • I forbindelse med deltagelse i evaluering af Tværfaglig Enhed behandler vi dine personoplysninger.
  • Evaluering af Tværfaglig Enhed har til formål at gøre Børn og Unge klogere på udbyttet af sådanne samarbejdsforløb.

Reglerne for vores behandling af dine personoplysninger følger af nedenstående lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger til disse.

  • Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af databeskyttelsesforordningen artikel 6.1.e. Det er frivilligt at svare på spørgsmålene og det har ingen konsekvenser, hvis man ikke svarer.

Børn og Unge behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Vi har følgende personoplysninger om dig: navn, e-mail og arbejdsmæssigt tilhørsforhold.

Børn og Unge videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Børn og Unges databehandlere, der opbevarer personoplysninger i sikre systemer på vegne af Børn og Unge på baggrund af en lovpligtig databehandleraftale. Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører.
  • Det er dig, der giver Børn og Unge personoplysninger i spørgeskemaet.
  • Vi opbevarer dine personoplysninger samt spørgeskemabesvarelser i 10 år efter indsamlingen.

Du har normalt efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder så som indsigt, indsigelse og berigtigelse. Da denne behandling er en statistisk behandling hjemlet i databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.e bortfalder disse rettigheder jf. Databeskyttelseslovens §22, stk. 5 om begrænsninger i rettigheder ved videnskabelige og statistiske behandlinger.

Du kan læse mere om rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål – sådan kontakter du Børn og Unge

  • Hvis du har spørgsmål til Børn og Unges behandling af dine personoplysninger kan du kontakte Aarhus kommune, Børn og Unge, Sundhed på sikker mail her.