Vi behandler dit barns personoplysninger til følgende formål:

 • I forbindelse med deltagelse i klubtrivselsmålingen behandler vi dit barns personoplysninger. Klubtrivselsmålingen er et vigtigt redskab for klubbernes arbejde med trivsel blandt børn og unge, der går i klub. I løbet af efteråret gennemfører klubberne i Aarhus Kommune en årlig Klubtrivselsmåling, der omhandler klubmedlemmernes trivsel i klubben.
 • At støtte op om udarbejdelse af statistikker og videnskabelige undersøgelser til understøttelse af arbejdet med: aktindsigter, byrådsforespørgsler, budgetmodeller og økonomianalyser, udvikling af kommunes tilbud, ressourceplanlægninger, evaluering og forbedring af vores indsatsstrategier, og til bidrag ind i vores myndighedsopgaver og faktiske forvaltningsvirksomhed. Der offentliggøres ikke resultater, hvor det enkelte barn kan identificeres, og kun yderst få medarbejdere har adgang til oplysningerne ved udarbejdelsen af statistikkerne. 

Reglerne for vores behandling af dit barns og dine personoplysninger følger af nedenstående lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger til disse.

 • Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af databeskyttelsesforordningen artikel 6.1.e. Det er frivilligt at svare på spørgsmålene og det har ingen konsekvenser, hvis man ikke svarer.

Børn og Unge behandler følgende kategorier af personoplysninger om dit barn:

 • Vi har identifikationsoplysninger om jeres barns UNI-login, navn, køn og klubtilhørsforhold for at sikre, at klubmedlemmerne får det korrekte spørgeskema, samt jeres barns besvarelse af spørgeskemaet.
 • Spørgeskemaet består af 14 trivselsspørgsmål og afslutningsvist to åbne, valgfrie ris/ros kommentarfelter. Det er frivilligt at svare på spørgsmålene og det har ingen konsekvenser, hvis man ikke svarer.

Børn og Unge videregiver eller overlader dit barns personoplysninger til følgende modtagere:

 • Børn og Unges databehandlere, der opbevarer personoplysninger i sikre systemer på vegne af Børn og Unge på baggrund af en lovpligtig databehandleraftale. Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører.
 • Udover at målingen er et vigtigt redskab for klubbernes arbejde med trivsel, anvendes oplysningerne også i Aarhus Kommunes videnskabelige og statistiske undersøgelser. Enhver offentliggørelse af resultat fra sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret.
 • Selvstændigt dataansvarlige forskere der udfører samfundsmæssig interessant forskning og statistik.

Hvis Børn og Unge efter en konkret vurdering videregiver oplysninger til en anden selvstændig dataansvarlig, har denne ansvaret for, at du får besked om, at der er indsamlet personoplysninger ved Børn og Unge. En sådan videregivelse vil kun finde sted i overensstemmelse med lovgivningen, og vil altid kun omfatte nødvendige relevante data. For videregivelser til forskere gælder altid at en eventuel offentliggørelse af undersøgelsens resultat ikke må ske på en sådan måde, at det er muligt at identificere enkeltpersoner.

 • Det er overvejende dit barn, der giver Børn og Unge personoplysninger via spørgeskemaet. Nogle data stammer fra vores fag- og administrative systemer i Børn og Unge
 • Vi opbevarer dit barns personoplysninger samt spørgeskemabesvarelserne i 10 år efter jeres barn er gået ud af skolen.

Du har normalt efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder så som indsigt, indsigelse og berigtigelse. Da denne behandling er en statistisk behandling hjemlet i databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.e bortfalder disse rettigheder jf. Databeskyttelseslovens §22, stk. 5 om begrænsninger i rettigheder ved videnskabelige og statistiske behandlinger.

Du kan læse mere om rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Husk dog at det er frivilligt at deltage, og I har som forældre mulighed for at vælge, at jeres barn ikke skal deltage i Klubtrivselsmålingen. Når klubben forbereder gennemførelsen af klubtrivselsmålingen, giver de jer som forældre mulighed for at frameldes jeres barn deltagelse i målingen. Såfremt jeres barn gerne må deltage, skal I ikke foretage jer noget.

Hvis du har spørgsmål – sådan kontakter du Børn og Unge

 • Hvis du har spørgsmål til Børn og Unges behandling af dine personoplysninger kan du kontakte Aarhus kommune, Børn og Unge, Sundhed på sikker mail her eller på 2337 9149.