I kommunikationsundersøgelsen undersøger Børn og Unge forældres, ansattes og lederes oplevelse af kommunikation fra Børn og Unge og mellem Børn og Unge og forældre. Til det behandler vi personoplysninger til følgende formål:

  • udviklingen af Børn og Unges kommunikationsstrategi skal undersøgelsen sikre et datagrundlag, der kan styrke kommunikationen mellem ledere, medarbejdere og forældre.
  • Eventuelt at støtte op om udarbejdelse af andre statistikker og videnskabelige undersøgelser til understøttelse af arbejdet med: aktindsigter, byrådsforespørgsler, budgetmodeller og økonomianalyser, udvikling af kommunes tilbud, ressourceplanlægninger, evaluering og forbedring af vores indsatsstrategier, og til bidrag ind i vores myndighedsopgaver og faktiske forvaltningsvirksomhed. Der offentliggøres ikke resultater, hvor det enkelte barn kan identificeres, og kun yderst få medarbejdere har adgang til oplysningerne ved udarbejdelsen af statistikkerne.

Reglerne for vores behandling af personoplysningerne følger af nedenstående lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger til disse:

  • Databeskyttelsesloven §10

Børn og Unge behandler følgende kategorier af personoplysninger:

Om forældre der deltager og disses børn: Navn, CPR-nummer til udsendelse af spørgeskema via eboks, forældremyndighedsoplysning, barnets indskrivningssted, samt oplysninger fra spørgeskemaet om oplevet kommunikation fra Børn og Unge og det lokale tilbud barnet er indskrevet i.

Om medarbejdere der deltager: Navn, Medarbejdernummer, CPR-nummer til udsendelse af spørgeskema via eboks (idet alle ansatte ikke har aarhus.dk mail), ansættelsessted, overenskomst, samt oplysninger fra spørgeskemaet om oplevet kommunikation fra forvaltning i Børn og Unge, og kommunikation med forældre, samt stillingsbetegnelse og anciennitet.

Om ledere der deltager: Navn, Medarbejdernummer, Alder/køn oplysninger via et maskeret CPR-nummer, ansættelsessted, ledertype, samt oplysninger fra spørgeskemaet om oplevet kommunikation fra forvaltningen i Børn og Unge, og kommunikation med forældre, samt anciennitet.

Børn og Unge videregiver eller overlader dit barns og dine personoplysninger til følgende modtagere:

Børn og Unges databehandlere, der opbevarer personoplysninger sikkert på vegne af Børn og Unge på baggrund af en lovpligtig databehandleraftale.

Børn og Unges behandling af personoplysningerne sker i enkelte tilfælde hos databehandleren uden for EU og EØS. De lovmæssige grundlag for overførsler til databehandleren er at der er indgået en EU standardkontrakt med databehandleren. Du kan bede om en kopi af overførselsgrundlaget ved henvendelse til post@mbu.aarhus.dk.

Det er dig som svarer spørgeskemaet, der giver Børn og Unge personoplysninger.

Vi har fået personoplysninger til udvælgelse af modtagere af spørgeskemaet fra Børn og Unges fagsystem der indeholder data om ansatte og fagsystem der indeholder oplysninger om indskrevne børn.

Børn og Unge opbevarer personoplysningerne et halvt år efter gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsen.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dit barn og dig. 

Du har normalt efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder så som indsigt, indsigelse og berigtigelse. Da denne behandling er en statistisk bortfalder disse rettigheder jf. Databeskyttelseslovens §22, stk. 5 om begrænsninger i rettigheder ved videnskabelige og statistiske behandlinger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du har spørgsmål – sådan kontakter du Børn og Unge

Hvis du har spørgsmål til Børn og Unges behandling af dine personoplysninger kan du kontakte Børn og Unge på sikker mail her.