Vi behandler dit barns og dine personoplysninger til følgende formål: 

  • At tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til dit barn
  • At støtte op om udarbejdelse af statistikker og videnskabelige undersøgelser til understøttelse af arbejdet med: aktindsigter, byrådsforespørgsler, budgetmodeller og økonomianalyser, udvikling af kommunes tilbud, ressourceplanlægninger, evaluering og forbedring af vores indsatsstrategier, og til bidrag ind i vores myndighedsopgaver og faktiske forvaltningsvirksomhed. Der offentliggøres ikke resultater, hvor det enkelte barn kan identificeres, og kun yderst få medarbejdere har adgang til oplysningerne ved udarbejdelsen af statistikkerne. 

Reglerne for vores behandling af dit barns og dine personoplysninger følger af nedenstående lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger til disse: 

  • Sundhedsloven, bekendtgørelse om tandpleje, Journalføringsbekendtgørelsen, bekendtgørelse om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske, samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk.2, litra b.

Tandplejen, Børn og Unge behandler følgende kategorier af personoplysninger om dit barn og dig: 

  • Almindelige personoplysninger, som navn, adresse, kontaktinformationer, familiære forhold og forældremyndighed.
  • Følsomme personoplysninger, som informationer om dit barns tandsundhed og tandbehandling
  • Fortrolige oplysninger, som CPR-nummer på barn og forældremyndighedsindehavere.

Børn og Unge videregiver eller overlader dit barns og dine personoplysninger til følgende modtagere: 

 

  • Børn og Unges databehandlere, der opbevarer personoplysninger i sikre systemer på vegne af Børn og Unge på baggrund af en lovpligtig databehandleraftale
  • Andre selvstændigt dataansvarlige, som udfører bestillingsarbejde for Tandplejen.
  • Selvstændigt dataansvarlige forskere, som udfører forskning og statistik af samfundsmæssig interesse.

Hvis Børn og Unge efter en konkret vurdering videregiver oplysninger til en anden selvstændig dataansvarlig, har denne ansvaret for, at du får besked om, at der er indsamlet personoplysninger ved Børn og Unge. En sådan videregivelse vil kun finde sted i overensstemmelse med lovgivningen, og vil altid kun omfatte nødvendige relevante data. Tandplejen videregiver personoplysninger til andre sundhedsmyndigheder, herunder private tandklinikker eller andre kommuner, hvis I har givet disse samtykke hertil eller Tandplejen er forpligtet hertil. For videregivelser til forskere gælder skærpede sletteregler, og en eventuel offentliggørelse af undersøgelsesresultater må ikke ske på en sådan måde, at det er muligt at identificere enkeltpersoner. 

Tandplejen i Aarhus Kommune indsamler og behandler de oplysninger, som du eller dit barn giver os. Det er overvejende dit barn og dig som forælder, der giver Børn og Unge personoplysninger. I forbindelse med tandbehandlinger genererer vi sundhedsdata om dit barns tandsundhed som journalføres. Tandplejen modtager identifikations- og kontaktoplysninger på barn og forældremyndighedsindehavere fra kommunens elevadministrationssystem og Folkeregistret.

Vi er i henhold til journalføringsbekendtgørelse forpligtet til at opbevare dit barns og dine personoplysninger i 10 år efter Tandplejens seneste optegnelse i dit barns journal. De oplysninger, som Aarhus kommune indsamler og behandler for at kunne tilbyde dit barn den nødvendige tandpleje, er omfattet af Tandplejens journaliseringspligt. 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dit barn og dig. 

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig og dit barn. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dig og dit barn, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Børn og Unge på post@mbu.aarhus.dk. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

 

Hvis du har spørgsmål – sådan kontakter du Børn og Unge 

Hvis du har spørgsmål til Børn og Unges behandling af dine personoplysninger kan du kontakte Tandplejen på sikker mail her eller på telefon: 89 40 35 60.