Vi behandler dit barns personoplysninger til følgende formål:

 • I forbindelse med dit barns deltagelse i Aarhus Kommunes Ungeprofilundersøgelse behandler vi dit barns personoplysninger. Ungeprofilundersøgelsen er et vigtigt bidrag til at skabe de bedste betingelser for et godt ungeliv. Undersøgelsen hjælper med at indsamle viden om, hvordan det er at være ung i dag, hvilket er med til at hjælpe kommuner, skoler og uddannelsesinstitutioner i deres arbejde. Resultaterne fra undersøgelsen bruges til at styrke den forebyggende indsats på uddannelsesinstitutioner og i kommunen, hvilket kan bidrage til at styrke de unges sundhed og trivsel. Undersøgelsen understøtter ligeledes Børn og Unges målsætninger om forebyggelse og tidlig indsats, via analyse og statistiske vurderinger over tid.
 • At støtte op om udarbejdelse af statistikker og videnskabelige undersøgelser til understøttelse af arbejdet med: aktindsigter, byrådsforespørgsler, budgetmodeller og økonomianalyser, udvikling af kommunes tilbud, ressourceplanlægninger, evaluering og forbedring af vores indsatsstrategier, og til bidrag ind i vores myndighedsopgaver og faktiske forvaltningsvirksomhed. Der offentliggøres ikke resultater, hvor det enkelte barn kan identificeres, og kun yderst få medarbejdere har adgang til oplysningerne ved udarbejdelsen af statistikkerne.

Reglerne for vores behandling af dit barns personoplysninger følger af nedenstående lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger til disse.

 • Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.e, og databeskyttelseslovens §10 og §11. Det er frivilligt at svare på spørgsmålene og det har ingen konsekvenser, hvis man ikke svarer.

Børn og Unge behandler følgende kategorier af personoplysninger om dit barn:

 • Vi har følgende identifikationsoplysninger om dit barn: cpr-nummer og Uni-login.
 • Vi behandler desuden de personoplysninger, som dit barn angiver i sin besvarelse af spørgeskemaet. Der vil i den forbindelse både være tale om almindelige og følsomme personoplysninger samt oplysninger om strafbare forhold. Spørgsmålene handler overordnet om sundhed, trivsel, risikoadfærd og kriminalitet.
 • Frafaldsoplysninger vedr. ungdomsuddannelse

Børn og Unge videregiver eller overlader dit barn personoplysninger til følgende modtagere:

 • Børn og Unges databehandlere, der opbevarer personoplysninger i sikre systemer på vegne af Børn og Unge på baggrund af en lovpligtig databehandleraftale. Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører.
 • Aarhus Kommune behandler dit barns personoplysninger med henblik på at få et aktuelt billede af unges overordnede sundhed og trivsel i kommunen. For at danne dette billede vil dine personoplysninger indgå i statistiske og videnskabelige analyser, der foretages af os. Enhver offentliggørelse af resultater fra sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret.
 • Selvstændigt dataansvarlige forskere der udfører samfundsmæssig interessant forskning og statistik.

Hvis Børn og Unge efter en konkret vurdering videregiver oplysninger til en anden selvstændig dataansvarlig, har denne ansvaret for, at du får besked om, at der er indsamlet personoplysninger ved Børn og Unge. En sådan videregivelse vil kun finde sted i overensstemmelse med lovgivningen, og vil altid kun omfatte nødvendige relevante data. For videregivelser til forskere gælder altid at en eventuel offentliggørelse af undersøgelsens resultat ikke må ske på en sådan måde, at det er muligt at identificere enkeltpersoner.

• Det er overvejende dit barn, der giver Børn og Unge personoplysninger gennem spørgeskemaet. Andre oplysninger kommer fra Børn og Unges administrative systemer (cpr-nummer og Uni-login), samt fra system vedr. ungdomsuddannelser i Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse. Såfremt dit barn går på en uddannelsesinstitution der er ikke er underlagt Aarhus Kommune, har vi fået oplysninger om barnets Uni-login og personoplysninger fra denne uddannelsesinstitution ved barnets login på spørgeskemaet.

 • Vi opbevarer dit barns personoplysninger samt spørgeskemabesvarelser i 6 år efter udløbet af besvarelsesperioden.

Du har normalt efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder så som indsigt, indsigelse og berigtigelse. Da denne behandling er en statistisk behandling hjemlet i databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.e bortfalder disse rettigheder jf. Databeskyttelseslovens §22, stk. 5 om begrænsninger i rettigheder ved videnskabelige og statistiske behandlinger.

Du kan læse mere om rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Husk dog at det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, og hvis der er spørgsmål, som den unge ikke ønsker at svare på, kan de springes over.

Hvis du ikke ønsker, at dit barn skal deltage i undersøgelsen, bedes du kontakte dit barns skole/uddannelsesinstitution.

Hvis du har spørgsmål – sådan kontakter du Børn og Unge

 • Hvis du har spørgsmål til Børn og Unges behandling af dine personoplysninger kan du kontakte Aarhus kommune, Børn og Unge, Sundhed på  sikker mail her eller på telefon 2337 9149.