PPR behandler personoplysninger om dit barn og dig i form af videooptagelser af samtaler mellem barn/forældre og psykolog i forbindelse med Back2School-forløb. Videooptagelserne bruges til supervision af psykologer, der deltager i Back2School-forløb for at sikre kvalificering af det enkelte forløb og kompetenceudvikling hos den deltagende psykolog. Optagelserne bruges ikke til andre formål. Optagelser med kontroversielt eller krænkende indhold gemmes ikke og slettes med det samme.

Reglerne for behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, litra a, og artikel 9, stk. 2, litra a, samt databeskyttelseslovens § 11.

PPR behandler følgende kategorier af personoplysninger om dit barn og dig, der indgår i de videooptagelser af samtaler mellem dig/dit barn og den psykolog, der deltager i Back2School-forløbet:  

  • Almindelige personoplysninger, som bl.a. kan være navn, adresse, kontaktinformationer, sprog, familiære forhold, forældremyndighed, oplysninger om dit barns udfordringer, kompetencer og trivsel fagligt, socialt og i hjemmet
  • Følsomme personoplysninger, som bl.a. kan være helbredsoplysninger, herunder dit barns eventuelle diagnoser
  • Fortrolige oplysninger, som bl.a. kan være CPR-nummer og barnets eventuelle lovovertrædelser, som måtte være relevante i forbindelse med indsatser for dit barn

Det er kun den psykolog, der er tilknyttet dit barns Back2School-forløb, og den ekstern psykolog, der superviserer Back2School-psykologen, der gennemser videooptagelserne af dit barns forløb med henblik på supervision af psykologen, herunder kvalificering af forløbet og kompetenceudvikling af psykologen. Den eksterne supervisor underskriver en tavshedserklæring.

Personoplysningerne om dit barn og dig stammer fra de samtaler mellem dig/dit barn og den psykolog, der deltager i dit barns Back2School-forløb, som er blevet optaget på video med dit samtykke.

Videooptagelserne af samtalerne i dit barns Back2School-forløb opbevares sikkert på Aarhus Kommunes server på et lukket drev. Optagelserne adgangsbegrænses således, at kun den pågældende psykolog, der er tilknyttet dit barns Back2School forløb, har adgang til optagelserne. Videooptagelserne slettes straks efter, at optagelserne er behandlet i forbindelse med supervision af den pågældende psykolog. Den eksterne supervisor underskriver en tavshedserklæring.  

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dit barn og dig.

Det samtykke du har givet til behandlingen kan til enhver tid trækkes tilbage, dog uden at det ændrer på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget.

Du har også ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, som vi har om dit barn og dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dit barns og dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte PPR på sikker mail her.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk