Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • At planlægge og udbyde vikartimer via pågældende app
  • At støtte op om udarbejdelse af statistikker og videnskabelige undersøgelser til understøttelse af arbejdet med: aktindsigter, byrådsforespørgsler, budgetmodeller og økonomianalyser, udvikling af kommunes tilbud, ressourceplanlægninger, evaluering og forbedring af vores indsatsstrategier, og til bidrag ind i vores myndighedsopgaver og faktiske forvaltningsvirksomhed. Der offentliggøres ikke resultater, hvor den enkelte vikar kan identificeres, og kun yderst få medarbejdere har adgang til oplysningerne ved udarbejdelsen af statistikkerne.

Reglerne for vores behandling af dine personoplysninger følger af nedenstående lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger til disse:

  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e, og databeskyttelseslovens § 11.

Børn og Unge behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger; navn, e-mail, telefonnr., brugernavn, fravær og overordnet årsag (fx kursus, sygdom, ferie), oplysninger om linjefag og andre relevante kompetencer, samt køn (ift. tildeling af vikartimer hvor der indgår kønsopdelte omklædningssituationer)
  • Fortrolige oplysninger; CPR-nummer til lønadministration

Børn og Unge videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Børn og Unges databehandlere, der opbevarer personoplysninger sikkert på vegne af Børn og Unge på baggrund af en lovpligtig databehandleraftale.

Børn og Unges behandling af personoplysningerne sker i tilfælde af anvendelsen af app ”Substy App” hos databehandlere uden for EU og EØS. De lovmæssige grundlag for overførsler til disse databehandlere er at der er indgået en EU standardkontrakt med databehandleren. Du kan bede om en kopi af overførselsgrundlaget ved henvendelse til post@mbu.aarhus.dk.

Det er dig der giver Børn og Unge personoplysninger.

Børn og Unge opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt og sagligt for at opfylde de faglige formål, der er angivet under første afsnit. Senest et år efter sidste vikaraktivitet slettes oplysninger i forbindelse med app’en. Oplysninger der anvendes til lønudbetaling følger den oplysningstekst om anvendelse af persondata der er udleveret ifm. ansættelsen som vikar.

Vores behandling til vikardækning via apps indeholder en automatisk profilering. Dvs. på baggrund af de oplysninger du har givet om blandt andet faglige kompetencer, vil systemet automatisk foreslå relevante vikartimer til dig – det vil dog altid være en vikarpåsætter der i sidste ende foretager en beslutning om at sende virkartimerne ud på baggrund af systemets forslag. Automatikken i vores system er baseret på kompetencer og tidligere vikardækninger for pågældende klasse, samt på dit køn hvis der indgår kønsopdelte omklædningssituationer i vikartimerne. Det betyder for dig, at tilbydes relevante timer, men også at du ikke tilbydes timer systemet ikke finder din profil passer til.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig. 

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Du har i forbindelse med de automatiske behandlinger, der er beskrevet i forrige afsnit, ret til at eventuelle afgørelser ikke alene er baseret på den automatiske behandling.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Børn og Unge på sikker mail her.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du har spørgsmål – sådan kontakter du Børn og Unge

Hvis du har spørgsmål til Børn og Unges behandling af dine personoplysninger kan du kontakte Børn og Unge på sikker mail her.