Formålet er, efter dit eget ønske, at vise en profil for din private pasningsordning på aarhus.dk. Dit samtykke til visningen at profilen kan til en hver tid trækkes tilbage. Dette kan ske både mundtlig og skriftligt til Pædagogik, Undervisning og fritid.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Der gives tilladelse til at Børn og Unge må anvende navn, arbejdsadresse, telefon, e-mails og hjemmesideadresse til visning på hjemmesiden aarhus.dk
  • For at opfylde reglerne i offentlighedsloven

Reglerne for vores behandling af dit barns og dine personoplysninger følger af nedenstående lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger til disse:

  • Reglerne for vores behandling dine personoplysninger Offentlighedsloven og forvaltningsloven, arkivloven, databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a, c og e samt art. 9, stk. 2, litra a, f og j og databeskyttelsesloven § 10 og § 11.

Børn og Unge behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig til brug for at få lagt dine profiloplysninger som privat børnepasser på Aarhus kommunes hjemmeside:

  • Almindelige personlysninger, bl.a. navn, arbejdsadresse, telefon, e-mails
  • Fortrolige personoplysninger, cpr.nr

Børn og Unge offentliggør dine profiloplysninger på hjemmesiden aarhus.dk til offentlig adgang for alle.

Det er overvejende dine egne oplysninger som privat børnepasser til brug for at få visning af din profil på Aarhus kommunes hjemmeside. Oplysningerne har vi modtaget fra dig efter ønske om visning af din profil på en offentlig hjemmeside.

Behandlingen af dine personoplysninger sker i Børn og Unges sikre sagsbehandlingssystemer og på kommunens hjemmeside som ønsket.

Børn og Unge opbevarer dine personoplysninger 5 år efter sletning af link fra Aarhus Kommunes hjemmeside.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dit barn og dig. 

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 21.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Børn og Unge på sikker mail her.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du har spørgsmål – sådan kontakter du Børn og Unge

Hvis du har spørgsmål til Børn og Unges behandling af dine personoplysninger kan du kontakte Pædagogik, Undervisning og Fritid, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J. eller på sikker mail her.