Hvilke oplysninger behandles og hvorfor?

Reservation af grund:
Hvis du har reserveret en grund, behandler vi personoplysninger om dig i kategorien identitetsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse) Det gør vi for at kunne informere dig om købstilbud fra 3. mand samt oplyse dig om, at der er kommet en reservant i kø til at overtage din reservation, ved dens udløb.

Vores behandling af personoplysninger er således lovhjemlet i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e) om behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

Afgivelse af købstilbud:
Hvis du har afgivet købstilbud på køb af en grund, behandler vi personoplysninger om dig i kategorien identitetsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, cpr.nr.) Det gør vi for at kunne behandle dit købstilbud, herunder foretage tinglysning samt oplyse grundejerforeningen om nye medlemmer.

Det er en betingelse for at kunne anmelde et dokument til tinglysning, at det indeholder cpr.nr. på de, ifølge dokumentet, forpligtede og berettigede, jf. Tinglysningsloven § 9.

Såfremt vi ikke er i besiddelse af dit cpr.nr. vil det ikke være muligt at tinglyse handlen.

Vores behandling af personoplysninger er lovhjemlet i Tinglysningsloven samt Lov om erhvervelse af fast ejendom.

Oplysningerne indsamler vi primært hos dig og offentlig tilgængelige kilder, men det kan også være nødvendigt for os at indsamle oplysninger hos andre fx cpr.registret. 

Vi videregiver dine personoplysninger til andre, når vi er berettigede eller forpligtede til det fx til Tinglysningsretten, Grundejerforeninger, Aarhus Kommunes rådgivere.

Oplysninger vil blive videregivet i det omfang videregivelsen er nødvendig fx til brug for tinglysning, behandling af sager om refusion, medlemskab af grundejerforening eller når det er påkrævet som led i en afgørelse, vi skal træffe, fx afgørelse om aktindsigt efter offentlighedsloven eller miljøoplysningsloven. Vi overlader desuden personoplysningerne til vores leverandører (databehandlere), der opbevarer oplysningerne sikkert i elektronisk form.

Vores behandling af personoplysninger er således lovhjemlet i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e) om behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

Hvad er dine rettigheder?

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne, vi behandler vedrørende dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kun sjældent vil kunne imødekomme en anmodning om sletning. For det første kan sletning kun finde sted i det omfang, det ikke er i strid med arkivloven med dertil hørende bekendtgørelser, og for det andet er vi forpligtet til at gemme de oplysninger, vi behandler om dig, indtil de ikke længere har administrativ eller retlig betydning og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Det er derfor ikke muligt for os på nuværende tidspunkt at sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger.

Hvem er ansvarlig for behandlingen?

Den dataansvarlige er:
Aarhus Kommune
Teknik og Miljø
Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00
E-mail: grundsalg@mtm.aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse vores behandlinger af dine oplysninger, kan du kontakte os.  Hvis du har mere generelle spørgsmål til vores behandling af sine personoplysninger, kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på e-mail: databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.