Hvilke oplysninger behandles og hvorfor?

Vi skal bruge personoplysninger om dig, for at vi kan behandle din henvendelse og/eller din parkeringssag

Ud over de oplysninger, som du sender os, behandler og indhenter vi personoplysninger om dig i form af f.eks. navn, adresse, telefonnummer, cpr. og lignende kategorier af almindelige personoplysninger.

Hvis din parkeringssag omhandler invalideparkering, vil vi endvidere indhente personfølsomme oplysninger om dit helbred.

Oplysningerne indsamler vi primært hos dig i forbindelse med den konkrete sag, men også via Motorkøretøjsregistreret samt app-udbydere af betalingsparkering. Det kan også være nødvendigt for os at indsamle oplysninger hos andre som f.eks. berørte parter og/eller offentlige myndigheder.

Vi videregiver dine personoplysninger til andre, når vi er berettigede eller forpligtede til det. F.eks. til sagens parter, andre offentlige myndigheder som politiet, domstolene og Skat. Oplysninger vil blive videregivet i det omfang videregivelsen er nødvendig for vores behandling af din sag, f.eks. til den samarbejdspartner, der skal inddrive et evt.  tilgodehavende for os, eller når det er påkrævet som led i en afgørelse, vi skal træffe eller behandlingen af en klage over vores afgørelse. Oplysningerne kan endvidere blive anvendt til statistiske formål, dog således at det ikke vil være muligt at genkende enkeltpersoner i statistikkerne. Vi overlader desuden personoplysningerne til vores leverandører (databehandlere), der opbevarer oplysningerne sikkert i elektronisk form.

Vores behandling af personoplysninger er således lovhjemlet i færdselsloven (ifm. parkeringskontrol på offentligt areal)Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) og e), samt artikel 9, stk. 2, litra f i det omfang, der er tale om behandling af personfølsommecoplysninger.

Hvad er dine rettigheder?

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne, vi behandler vedrørende dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kun sjældent vil kunne imødekomme en anmodning om sletning. For det første kan sletning kun finde sted i det omfang, det ikke er i strid med arkivloven med dertil hørende bekendtgørelser, og for det andet er vi forpligtet til at gemme de oplysninger, vi behandler om dig, indtil de ikke længere har administrativ eller retlig betydning og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Det er derfor ikke muligt for os på nuværende tidspunkt at sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger.

Hvem er ansvarlig for behandlingen?

Den dataansvarlige er:

Aarhus Kommune Parkering
Teknik og Miljø

Mobilitet, Anlæg og Drift
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 8940 4410

E-mail:parkering@aarhus.dk


Har du spørgsmål i forbindelse med vores behandling af dine oplysninger, kan du kontakte os. Hvis du har mere generelle spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på e-mail: databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysninger.