Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer.

  • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke vejlede om regler eller praksis på fagområde.
  • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke tage stilling til, om der er begået fejl i forbindelse med sagsbehandlingen, udførelsen af praktisk hjælp m.v.
  • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke ændre en afgørelse, som kommunen har truffet.
  • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke bistå med at formulere klager over kommunen til relevante klageorganer.