Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal Aarhus Kommune give dig en række oplysninger, når vi indhenter samtykke hos dig til at bruge personoplysninger (herunder fotos).

De oplysninger, vi skal give dig, er listet nedenfor. Under hvert punkt følger en henvisning til, hvor du finder den relevante lovgivning bag oplysningen.

Aarhus Kommune, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig.

Du kan via den samtykkeerklæring, som du har fået udleveret se, hvilken afdeling du skal kontakte.

Alternativt kan du her finde kontaktoplysninger på de enkelte magistratsafdelinger i Aarhus Kommune: 

Borgmesterens Afdeling 
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Telefon: 8940 2000
post@ba.aarhus.dk

Kultur & Borgerservice 
Dokk1 
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
Tlf. 89 40 22 22
Kontakt Borgerservice

Børn og Unge
Grøndalsvej 2
8260 Viby J.
89 40 20 00
kommunikation@mbu.aarhus.dk

Sociale Forhold og Beskæftigelse
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
89 40 20 00
Skriv sikkert til os

Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
89 40 20 00
ledelsessekretariatet@mtm.aarhus.dk 

Sundhed og Omsorg
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
89 40 65 01
post@mso.aarhus.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Fotoet vil blive brugt på det eller de anførte steder, som du giver samtykke til via den udleverede erklæring. 


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med reglerne for behandling af personoplysninger i Databeskyttelsesloven (Lov 2018-05-23 nr. 502) §§ 5, stk. 1 og 6, stk. 1, og Databeskyttelsesforordningen (forordning af 2016-04-27 (2016/679) art. 5 og art. 6, stk. 1, litra a.

Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til tredjepart.

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Vi opbevarer dine personoplysninger i den tid formålet kræver.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via kontaktoplysningerne påført din samtykkeerklæring eller ovenfor i pkt. 1

Ret til indsigt sletning og begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om at se de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret).

Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om at få urigtige oplysninger om dig selv rettet (berigtigelse).

Ret til sletning

Du har ret til at anmode om at få slettet de oplysninger, vi behandler om dig inden tidspunktet for vores automatiske sletning indtræffer, se evt. pkt. 6 ovenfor for det dette tidspunkt.

Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, som fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagekaldelsen.
Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra tidspunktet for tilbagekaldelsen.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 

Din udlevering af personoplysninger er ikke lovpligtig eller et krav i henhold til en kontrakt eller et krav.

Du har således ikke nogen pligt til at udlevere dine personoplysninger, og det har ingen konsekvenser for dig, såfremt du ikke ønsker at udlevere oplysningerne.

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.