På grund af en fejl hos en af vores systemleverandører er nogle få ældre, arkiverede dokumenter blevet slettet fra et af kommunens digitale arkiver.

Der er udelukkende tale om dokumenter fra perioden 1998 til 2013 indenfor områderne boligsikring, boligydelse og tilbagebetaling af underholdsbidrag.

Sletningen af data betyder, at din ret til adgang til egne data sandsynligvis ikke vil kunne opfyldes fuldt ud indenfor de nævnte områder i den angivne periode. Sletningen har ikke andre konsekvenser for dig som borger, da de slettede dokumenter ikke har betydning for aktuel eller kommende sagsbehandling. Der er sagens natur heller ikke risiko for misbrug af de slettede data.

Aarhus Kommune har instrueret leverandøren i den korrekte omgang med data, så lignende hændelser undgås i fremtiden. Aarhus Kommune har desuden gennemgået alle lignende leverandørforhold, for at undgå lignende hændelser hos disse leverandører.

Spørgsmål om sletningens betydning i forhold til persondataloven kan rettes til Opkrævningen i Aarhus Kommune Skriv sikkert til os eller til Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver  databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk

Det er også muligt at kontakte Borgerservice via almindelig post: Borgerservice, DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C.