Borgmesterens Afdeling har ansvaret for Aarhus Kommunes hjemmeside - www.aarhus.dk.


Kommunikationssekretariatet i Borgmester- og ledelsessekretariatet har ansvaret for den overordnede, styrende strategi for aarhus.dk, kontakt til leverandører samt koordinering af den daglige drift.


Webredaktionen

En webredaktion med repræsentanter fra Aarhus Kommune magistratsafdelinger er det centrale koordinationsforum. Redaktionen drøfter emner af tværgående karakter, og understøtter bestræbelserne på at gøre indholdet på aarhus.dk let læseligt og modtagerorienteret.

Webredaktører

Webredaktørerne har ansvaret for præsentation af hjemmesidens indhold. Det faglige ansvar for indholdet ligger lokalt i de dele af Aarhus Kommune som løser de konkrete opgaver og leverer de serviceydelser, der beskrives på hjemmesiden.