Redaktionen af aarhus.dk forholder sig til en række kriterier, før der linkes til eksterne sider. Vi foretager bl.a. en redaktionel vurdering af indhold, relevans, sprog, afsenderinformation og omfanget af annoncer.


Links:

  • Skal uddybe emnet i en given tekst på aarhus.dk, give kontaktmuligheder eller henvise til anden relevant information
  • Skal tydeligt fortælle, hvad og hvor der linkes til, dvs. om der er tale om et internt eller eksternt link eller en fil.
  • Kan være til eksterne myndigheder, organisationer, foreninger eller lignende
  • Må gerne være til både offentlige og private hjemmesider, hvis en privat hjemmeside tilbyder indhold som aarhus.dk eller andre offentlige hjemmesider ikke tilbyder.
  • Skal vise hen til sider af en karakter, som aarhus.dk kan stå inde for.
  • Aarhus.dk linker ikke til kommercielle hjemmesider, der entydigt har til formål at sælge varer eller tjenester. Der kan linkes til sider, der foruden information om kulturelle tiltag i lokalområdet, også indeholder mulighed for køb af billetter til de omtalte arrangementer.
  • Placeres ikke inde i teksten på aarhus.dk. Links placeres efter et afsnit, i slutningen af en brødtekst, eller under overskriften Relateret Indhold.

Eksterne links åbner altid i nyt vindue.

Du er velkommen til at linke dybt til indhold på aarhus.dk.