Aarhus Kommunes hjemmeside er udviklet i Umbraco, som er et licensfrit (såkaldt Open Source) produkt.

Hjemmesidens overordnede design er udarbejdet af Zupa A/S og Kruso A/S står bag den tekniske udvikling.

Umbracoplatformen åbner mulighed for, at Aarhus Kommune kan oprette subsites. Et subsite er en selvstændig hjemmeside, som fx kan markedsføre en event eller give mulighed for at beskrive et nicheorienteret emne mere i dybden end der er plads til inden for rammerne af aarhus.dk.