Teknik og Miljø arbejder primært med de fysiske rammer i kommunen. Dette arbejde planlægges på baggrund af en række grunddata i form af en 3D bymodel og en stor samling kort, kortdata og fotos.

Mange af disse grunddata stilles, af Teknik og Miljøs IT og GIS afdeling, gratis til rådighed til borgere, virksomheder med flere, hvor de kan findes på kommunens egne hjemmesider eller hos andre udstillere.