3D bymodellen er lavet i 2017 på baggrund af data fra 2015 og 2016. Modellen består af 6 datasæt:

  • Broer indenfor Ringgaden
  • Bygninger
  • Enkeltstående træer indenfor Ringgaden
  • Skove
  • Supplerende data
  • Terræn

Hvert datasæt har forskellige kvaliteter og standarder, afhængig af metoden det enkelte datasæt er lavet efter. Læs mere herom under Kvaliteter og standarder.

Bygninger ajourføres løbende af Digitalisering, mens de resterende 5 datasæt ajourføre efter behov.

3D bymodellen udstilles på 2 forskellige platforme på internettet.

  • OpenCities Planner, hvor modellen kan ses i en browser
  • Open Data DK, hvor det er muligt at hente udvalgte datasæt fra 3D bymodellen