OpenCities Planner bruger WebGL, hvorfor det anbefales at bruge Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Værktøjer

I nederste venstre hjørne kan du ved tryk på spørgsmålstegnet se hvordan du navigere i modellen ved hjælp af mus eller tastatur. Ved tryk på tandhjulet kan du styre hvordan modellen vises. Hvis visningen af modellen er langsom, kan du indstille Graphics til Low, som gør at modellen hentes hurtigere, men til gengæld vises et mindre udsnit af den samlede model.

I øverste højre hjørne findes et søgeværktøj, i form af en lup, hvor du kan søge på adresser i Aarhus Kommune. Til højre findes et kompas der viser hvilken retning nord ligger og som rotere modellen, så nord peger opad på din skærm, hvis der trykkes på den.

I højre side finder du ikonerne Vegetation, hvor du kan slukke og tænde for træer og skove, samt Baggrundskort hvor du kan skifte mellem forskellige baggrundskort.

Under de førnævnte 2 ikoner finder du en værktøjsbjælke, hvor det er muligt at:

  • Skifte mellem 2D og 3D visning
  • Måle afstande i modellen
  • Tænde og slukke for solen så der vises skygger afhængig af klokkeslæt og måned
  • Styre gennemsigtigheden af baggrundskortet

I nederste højre hjørne, kan du ved tryk på Information få vist oplysninger om dataene i den viste model.