Der skal gøres opmærksom på at Aarhus Kommunes 3D bymodel endnu ikke er klar til publicering på CityPlanner. Under Showcase kan de se eksempler på andre kommuners 3D bymodeller.

CityPlanner er kommunens primære platform til udstilling af 3D bymodellen, til udstilling af informationer, planer og visualiseringer samt borgerinddragelse.

I CityPlanner findes en række forskellige funktioner, hvor du som bruger blandt andet bygge eller indsætte dine egne modeller direkte ind i 3D bymodellen.

Du kan i CityPlanner selv foretage udtræk af data ved at udpege et område i modellen. Området der kan udpeges i forbindelse med et udtræk er af begrænset størrelse. Vær opmærksom på at udtræk fra CityPlanner ligger under for bestemmelserne for brug og rettigheder til 3D bymodellen.

Der udvikles løbende forbedringer til CityPlanner, blandt andet i form at nye værktøjer.

Hvis du har behov for udtræk af data der ikke kan dækkes af de udstillede datasæt, kan du kontakte IT og GIS. Vær opmærksom på at disse udtræk kan foretages mod et ekspeditionsgebyr.