3D bymodellen er til rådighed til alle, til frit brug. Du skal blot sørge for at angive at de originale data kommer fra Aarhus Kommune.

Udvalgte datasæt kan hentes via internettet hos Open Data Dk på nedenstående link, eller ved henvendelse til Digitalisering.

Vær opmærksom på at data i et udtræk fra 3D bymodellen er hvad man kalder døde data, i den forstand at disse ikke opdateret i takt med at 3D bymodellens originale data ajourføre af GIS og IT. Hvis der er brug for at opdatere data i et udtræk, vil det være nødvendigt med et nyt udtræk.

Har du spørgsmål omkring brugsrettigheder og ansvarsforhold i forbindelse med udtræk af data fra 3D bymodellen, kan du tage kontakt til Digitalisering.