3D bymodellen består af 6 datasæt med forskellige kvaliteter og standarder afhængig af den metode det enkelte datasæt er lavet efter.

Bygninger

Bygninger indenfor Ringgaden og udvalgte tilstødende områder:

  • Modelleret fotogrammetrisk ud fra GeoDanmark bygningsfodaftryk 2016 og skråfotos 2016
  • Usikkerhed på +/- 20 cm i x-, y- og z-aksen

Bygninger udenfor Ringgaden og udvalgte tilstødende områder:

  • Genereret automatisk ud fra GeoDanmark bygningsfodaftryk 2015 og højdemodellen fra 2015
  • Usikkerhed på +/- 20 cm i x-, y- og z-aksen

Vegetation

Enkeltstående træer indenfor Ringgaden og udvalgte tilstødende områder:

  • Registreret fotogrammetrisk med kronehøjde og kronediameter ud fra ortofoto 2016

Områder med skov og beplantning:

  • Genereret automatisk ud fra GeoDanmark skovpolygoner 2015 og højdemodellen 2015

Terræn og broer

Terræn med efterfølgende planering af veje, pladser og kajanlæg:

  • Genereret automatisk ud fra overflademodellen 2015 som TIN model
  • Efterfølgende planering af kajkanter, vejforløb, pladser og vandflader

Udvalgte broer indenfor Ringgaden:

  • Modelleret fotogrammetrisk ud fra data fra 2016
  • Usikkerhed på +/- 10 cm i x-, y- og z-aksen

Du kan læse mere om GeoDanmark på nedenstående link.