Aarhus Kommune udstiller på ODAA et udsnit af den samlede bymodel, dækkende det centrale Aarhus.

Den udstillede model er inddelt i 12 forskellige datasæt, anhængig af type:

  • Broer
  • Bygninger
  • Skov
  • Supplerende
  • Terræn
  • Træer

, samt om det enkelte datasæt er i originalt koordinatsystem UTM32/ETRS89, DVR90 eller flyttet til omkring 0, 0, igen i DVR90. Alle filer er i DWG format.

Datasættene

Ved at vælge det enkelte datasæt, kan du læse en kort beskrivelse af datasættet, hvilket koordinatsystem datasættet ligger i, med mere. Vær meget opmærksom på licensbestemmelserne for de enkelte datasæt.

De udstillede datasæt er kopidata fra kommunens originale 3D bymodel, hvor de udstillede datasæt periodisk vil blive opdateret efterhånden som datasæt i den originale 3D bymodel vedligeholdes.

Hvis der ønskes udtræk fra bymodellen der ikke dækkes af den udstillede model, kan der tages kontakt til: digitalisering@mtm.aarhus.dk. Vær opmærksom på at de udstillede datasæt på Open Data DK ligger under for bestemmelserne for brug og rettigheder til 3D bymodellen.