Her kan du finde datasættene:

  • 3D bymodel Aarhus Kommune - Broer og træer
  • 3D bymodel Aarhus Kommune - Bygninger
  • 3D bymodel Aarhus Kommune - Terræn

Datasættene for broer og træer samt bygninger er udstillet i DWG format, mens datasættet for terræn er udstillet i GeoTIFF format.

Ved at vælge det enkelte datasæt, kan du læse en kort beskrivelse af datasættet, hvilket koordinatsystem datasættet ligger i, med mere. Vær opmærksom på licensbestemmelserne for de enkelte datasæt.

Datasættene

De udstillede datasæt er kopidata fra kommunens originale 3D bymodel, hvor de udstillede datasæt periodisk vil blive opdateret efterhånden som datasæt i den originale 3D bymodel ajourføres. Bygninger ajourføres løbende, mens broer og træer samt terræn ajourføres efter behov.

Vær opmærksom på at de udstillede datasæt på Open Data DK ligger under for brugsrettigheder og ansvarsforhold for 3D bymodellen, som du kan læse mere om under Brug og rettigheder.

Hvis du har behov for udtræk af data der ikke kan dækkes af de udstillede datasæt, kan du kontakte IT og GIS. Vær opmærksom på at disse udtræk foretages mod et ekspeditionsgebyr.