Aarhus Kommune udstiller en samling af kortløsninger på internettet, der kan findes på GISPortalen - Aarhus Kommunes digitale korttjenester.

Ud over de kortdata som Aarhus Kommune selv udstiller, findes der en række andre tjenester som også udstiller data over Aarhus Kommune.

Kommunen udstiller en samling bykort og kommunekort til fri download og anvendelse.

Der udstilles en lang række datasæt på Open Data DK over Aarhus Kommune, hvor kommunen har sit eget site.

Kommunen udstiller et vejnavnekort med fokus på veje og vejnavne.