Kort og kortdata ligger til grundlag for mange af de beslutning der tages med hensyn planlægning og struktur af kommunens fysiske rammer, hvorfor det er vigtigt at disse data både er korrekte og ajourførte. Digitalisering har enten ansvaret eller kendskab til en stor mængde af kommunens kort og kortdata.

Udstilling af data

Data har størst værdi når de er i brug. Derfor stilles en stor mængde kort og kortdata til rådighed til borgere, erhverv med flere, hvor disse kan hentes hos kommunen eller andre udstillere.

Kort og kortdata udstilles enten som data du selv kan hente eller som online GIS-kortløsninger, der ikke kræver andet end en internetforbindelse og en nyere browser.

Hvis du har behov for kort eller kortdata der ikke kan finde på hjemmesiden kan der tages kontakt til Digitalisering.