Tre af de største udstillere af kortdata over kommunen, ud over Aarhus Kommune selv er Danmarks Arealinformation, Kortforsyningen og Planinfo. I højre side under Relateret indhold kan du finde links til de 3 udstillere:

Danmarks Arealinformation

Danmarks Arealinformation udstiller datasæt gennem Danmarks Miljøportal. Datasæt kan tilgås gennem hjemmesidens egen indlejrede kortløsning eller gennem de udstillede webtjenester.

Kortforsyningen

Kortforsyningen udstiller datasæt gennem forskellige webtjenester, som tilbydes med forskellige rettigheder. Webtjenesterne benytter forskellige formater og teknologier afhængig af det enkelte datasæts formål og datagrundlag.

Planinfo

Planinfo udstiller en række digitale registre over den fysiske planlægning i Danmark gennem forskellige webtjenester eller gennem hjemmesidens egen indlejrede kortløsning. Alle brugere kan søge lokalplaner og andre plantyper i den indlejrede kortløsning og kommuner kan indberette planer.