De fleste leverandører af GPS-systemer får deres data fra en af 3 store dataleverandører:

  • Google
  • Navteq
  • Teleatlas

Fejl og mangler i GPS-kort og rutebeskrivelser kan meldes ind på dataleverandørens egen hjemmeside, hvor du også kan følge med i indmeldte fejl og mangler. Vær opmærksom på, at der typisk kan gå et stykke tid før fejl og mangler rettes og en leverandørs GPS-system opdateres med de seneste rettelser. Dette gælder dog ikke for Google Maps, der henter data direkte fra egne kilder på internettet.

OIS

Alle landets kommuner vedligeholder løbende adressedata der så efterfølgende publiceres i den Offentlige Informations Server (OIS), en statslig database med ejendomsdata, som administreres af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på nedenstående link:

Fra denne database kan leverandører af data til GPS-kort og rutebeskrivelser løbende hente nye adressedata til at vedligehold af deres egne data. Ligeledes kan data hentes fra den fælles offentlige datafordeler, læs mere om datafordeleren på linket her.