Du kan her hente 3 forskellige kort:

Bykort-Ringgaden, er et kort over Aarhus By indenfor Ringgaden.

Bykort-Ringvejen, er et kort over Aarhus By indenfor Ringvejen.

Kommunekort, er et kort over Aarhus Kommune.

De 3 by- og kommunekort er tilgængelig i PDF-format. Kortene kan frit anvendes forudsat, at eventuel gengivelse sker med oplysning om ophavsrettighederne.

Hvis du har brug for andre kort end de udstillede, kan der tages kontakt til IT og GIS.