Hjemmesiden og kortløsningen er etableret gennem det kommunale GIS samarbejde GeoMidt, så geografisk korrekt placerede historiske luftfotos kan ses på internettet. Alle luftfotos er blevet efterbehandlet så de er placeret geografisk korrekt.

Du kan i kortløsningen finde en række værktøjer, blandt andet adresseopslag og forskellige visninger af luftfotoene.

Inden amterne lukkede i 2006, blev blandt andet luftfoto-arkiverne skannet. Kommunerne i Region Midt overtog i størrelsesordenen 30.000 digitale luftfotos, de fleste i målforholdene 1:10.000 og 1:20.000.

For Aarhus Kommune findes der cirka 2.350 fotos fra årene 1965, 74, 79, 80, 88, 89 og 93, hvor de enkelte årgange dækker hele eller dele af kommunen.