Aarhus Kommune har ophavsretten til alle kort, kortdata og fotos der sælges via Digitalisering.

Kort, kortdata og fotos kan købes under nedenstående vilkår. Priser kan findes i prisbladet.

Overdragelse til tredje person

Som køber af kort, kortdata og fotos, erhverver du en brugsret til disse og alle afledte produkter og må ikke overdrage disse til andre, med mindre der er lavet en aftale med Digitalisering.

Hvis kort, kortdata og fotos eller et afledt produkt af disse overdrages til andre, vil der som hovedregel skulle betales en ekstra licens til Aarhus Kommune. Prisen for licensen svarer typisk til prisen for de oprindelige kort, kortdata og fotos, dog frigjort for eventuelle leveringsomkostninger. Hvis Digitalisering skønner det rimeligt, kan der eventuelt gives en rabat i forhold til den oprindelige pris.

Kommercielt brug

Som køber af kort, kortdata og fotos, må du ikke bruge disse kommercielt, med mindre der er lavet en aftale med Digitalisering.

Fremstilling af trykte publikationer med henblik på videresalg er ikke tilladt og brug af kort, kortdata og fotos på internettet er ligeledes ikke tilladt, med mindre der er lavet en aftale med Digitalisering.

Digitalisering og skanning

Du må ikke digitalisere eller skanne kommunens kort, kortdata og fotos, med mindre der er lavet en aftale med Digitalisering.

Fejl og mangler

Der kan være fejl og mangler i kort, kortdata og fotos. Kommunen påtager sig intet ansvar som følge af fejl eller mangler i leverede kort, kortdata og fotos, hvorfor du som køber selv skal kontrollere disse efter eget behov.

Hvis du finder fejl eller mangler i købte kort, kortdata og fotos, kan du tage kontakt til Digitalisering.